Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen AVV
Wet AVV
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001987
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 2. Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeenverbindendverklaring
 3. Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO
 4. SZW-intrekkingsregeling 2008

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 2. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 1.2
 2. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 3. Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
  Artikel: IV
 4. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: XXIV
 5. Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (AVV)
  Tekst: tekst
  Circulaired.divisie: 4
 6. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXVIII
 7. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXVII
 8. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXIV
 9. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXVI
 10. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XVI
 11. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 4
Terug naar begin van de pagina