Uitvoeringsbesluit ex artikel 10 Schepenwet

Geraadpleegd op 26-06-2024.
Geldend van 13-10-1936 t/m heden

Besluit van 10 september 1936, tot uitvoering van artikel 10, tweede lid, van de "Schepenwet"

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat van 7 September 1936, n°. 482, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de "Schepenwet";

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen, dat de Commandanten van Onze Politiekruisers, belast met het toezicht op de visscherij in de Noordzee en de aan boord daarvan geplaatste zeeofficieren ter beschikking worden gesteld van den dienst van de Scheepvaartinspectie voor het houden van toezicht op de naleving van de bij of krachtens de "Schepenwet" vastgestelde bepalingen.

Onze Minister van Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, den 10den September 1936

WILHELMINA.

De Minister van Waterstaat,

Van Lidth de Jeude.

Uitgegeven den twee en twintigsten September 1936.

De Minister van Justitie,

Van Schaik.

Naar boven