Warenwet

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting WaW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001969
Rechtsgebieden Levensmiddelenrecht
Ondernemingspraktijk
Overheidsthema Economie en ondernemen Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot vernietiging eet- en drinkwaren
 5. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit
 6. Aanwijzingsbesluit toezichthouders cosmetische producten
 7. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 8. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 9. Besluit aanwijzing NVWA als coördinerende instantie voor meerjarige nationale controleplannen ex verordening officiële controles
 10. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 Warenwet (inspectieambtenaren Staatstoezicht op de Mijnen)
 11. Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee
 12. Besluit dierlijke producten
 13. Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten
 14. Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen
 15. Besluit wijziging Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, enz. (opheffen product- en bedrijfschappen)
 16. Drinkwaterbesluit
 17. Gelijkstelling TÜV Product Servicecertificaat voor speeltoestellen
 18. Intrekkingsbesluit Kokswarenbesluit (Warenwet) en wijziging Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 19. Nadere regels attractie- en speeltoestellen
 20. Productenbesluit asbest
 21. Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 van de Warenwet
 22. Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 23. Uitvoeringsbesluit ex artikel 20 Warenwet
 24. Uitvoervrijstelling (Warenwet)
 25. Vrijstellingsbeschikking textielartikelen
 26. Vrijstellingsregeling Portieverpakkingen dik-vloeibare melkprodukten (Warenwet)
 27. Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen
 28. Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid
 29. Warenwetbesluit algemene productveiligheid
 30. Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
 31. Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen
 32. Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 33. Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016
 34. Warenwetbesluit Cacao en chocolade
 35. Warenwetbesluit containers
 36. Warenwetbesluit cosmetische producten 2011
 37. Warenwetbesluit deponering informatie preparaten
 38. Warenwetbesluit Doorstraalde waren
 39. Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel
 40. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 41. Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016
 42. Warenwetbesluit drukverpakkingen
 43. Warenwetbesluit Eiwitproducten
 44. Warenwetbesluit elektrisch materiaal
 45. Warenwetbesluit etikettering van schoeisel
 46. Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016
 47. Warenwetbesluit formaldehyde in textiel
 48. Warenwetbesluit gastoestellen 2018
 49. Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen
 50. Warenwetbesluit glasartikelen
 51. Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen
 52. Warenwetbesluit honing
 53. Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen
 54. Warenwetbesluit Imitatieprodukten
 55. Warenwetbesluit informatie levensmiddelen
 56. Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen
 57. Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen
 58. Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten
 59. Warenwetbesluit Kruidenpreparaten
 60. Warenwetbesluit liften 2016
 61. Warenwetbesluit Lucky Bamboo
 62. Warenwetbesluit machines
 63. Warenwetbesluit Meel en brood
 64. Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen
 65. Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen
 66. Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018
 67. Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten
 68. Warenwetbesluit spaanplaat
 69. Warenwetbesluit speelgoed 2011
 70. Warenwetbesluit suikers
 71. Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen
 72. Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
 73. Warenwetbesluit textielproducten
 74. Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen
 75. Warenwetbesluit Uitvoer van waren
 76. Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten
 77. Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning
 78. Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën
 79. Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002
 80. Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen
 81. Warenwetbesluit Verpakte waters
 82. Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten
 83. Warenwetbesluit voedingssupplementen
 84. Warenwetbesluit vruchtensappen 2012
 85. Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen
 86. Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ
 87. Warenwetregeling aanwijzing toezichthouders VROM-Inspectie
 88. Warenwetregeling algemene productveiligheid
 89. Warenwetregeling containers
 90. Warenwetregeling doorberekening kosten
 91. Warenwetregeling Extractiemiddelen
 92. Warenwetregeling machines
 93. Warenwetregeling Monsterneming
 94. Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen
 95. Warenwetregeling tatoeëren en piercen
 96. Warenwetregeling uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten
 97. Warenwetregeling Vrijstelling doorstralen van verpakkingen en gebruiksartikelen
 98. Warenwetregeling Vrijstelling gekoeld bewaren in kantines en restaurants
 99. Warenwetregeling vrijstelling jam met verlaagd suikergehalte
 100. Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen
 101. Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen
 102. Warenwetregeling Vrijstelling vitamine D
 103. Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen
 104. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 105. Wijzigingsbesluit Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen
 106. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, enz (residuen bestrijdingsmiddelen op of in levensmiddelen)
 107. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 108. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Doorstraalde waren, enz.
 109. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering levensmiddelen (verordening (EG) 608/2004 en richtlijn 2004/77/EG) enz.
 110. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (1999)
 111. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 112. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit kosmetische produkten en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, ter implementatie van EU-richtlijnen
 113. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding, enz.
 114. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen
 115. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bepaalde vitamines en mineralen)
 116. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen (toevoegen jodium)
 117. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Verpakte waters en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 118. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten (vetgehalte gehakt en mager gehakt)
 119. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen in verband met richtlijn 2008/100/EG
 120. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen, enz. (regels voedselkeuzelogo)
 121. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Zoetstoffen (richtlijn 2003/115/EG)
 122. Wijzigingsregeling Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ en CPE, enz. (overdracht taken van CPE naar COKZ)
 123. Wijzigingsregeling Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet
 2. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
 3. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
 4. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
 5. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
 6. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)
 7. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
 8. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)
 9. Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot het verlenen van machtiging voor het in het verkeer brengen van aan bederf onderhevige levensmiddelen
  Artikel: 2
 3. Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot vernietiging eet- en drinkwaren
  Artikel: 2
 4. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit
  Artikel: 1
 5. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 7.1, 8.1
 6. Algemene douaneregeling
  Artikel: 1:8
 7. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 8. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 9. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage: XVIe
 10. Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet
  Artikel: 1
  Bijlage: C
 11. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
  Artikel: 6
 12. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 13. Besluit aanwijzing NVWA als coördinerende instantie voor meerjarige nationale controleplannen ex verordening officiële controles
 14. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 Warenwet (inspectieambtenaren Staatstoezicht op de Mijnen)
  Artikel: 1
 15. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 16. Besluit strafrechtelijke handhaving rechtsorde deel beleidsterrein van VWS door NVWA-IOD
  Artikel: 1
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument metrologie 1946–
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 23. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 24. Nadere regels attractie- en speeltoestellen
  Bijlage: III
 25. Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 van de Warenwet
  Artikel: 1
 26. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Bijlage: XIII
 27. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 28. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
  Tekst: tekst
 29. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
  Tekst: tekst
 30. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
  Tekst: tekst
 31. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
  Tekst: tekst
 32. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)
  Tekst: tekst
 33. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
  Tekst: tekst
 34. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)
  Tekst: tekst
 35. Uitvoeringsbesluit ex artikel 20 Warenwet
  Artikel: 1
 36. Uitvoervrijstelling (Warenwet)
  Artikelen: 1, 2
 37. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 38. Warenwetbesluit Imitatieprodukten
 39. Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen
 40. Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen
 41. Warenwetbesluit Specerijen en kruiden
  Artikel: 5
 42. Warenwetbesluit Uitvoer van waren
 43. Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen
 44. Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid
 45. Warenwetbesluit algemene productveiligheid
 46. Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
  Artikel: 1
 47. Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
  Artikel: 2
  Bijlage: bijlage
 48. Warenwetbesluit containers
  Artikel: 1
 49. Warenwetbesluit deponering informatie preparaten
 50. Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel
 51. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
  Artikelen: 1, 16, 35
 52. Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016
  Artikelen: 1, 14, 18
 53. Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016
  Artikelen: 1, 14, 17
 54. Warenwetbesluit liften 2016
  Artikelen: 1, 15, 30, 34, 40
 55. Warenwetbesluit machines
  Artikelen: 1, 7c
 56. Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen
 57. Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen
  Artikel: 4
 58. Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018
  Artikelen: 1, 11, 15
 59. Warenwetbesluit spaanplaat
 60. Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten
  Artikel: 2
 61. Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën
 62. Warenwetbesluit voedingssupplementen
  Artikel: 3
 63. Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen
 64. Warenwetregeling Vrijstelling gekoeld bewaren in kantines en restaurants
 65. Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ
  Artikel: 2
 66. Warenwetregeling aanwijzing toezichthouders VROM-Inspectie
  Artikel: 1
 67. Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen
  Artikel: 2
 68. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 69. Wet dieren
  Artikel: 3.2
 70. Wet milieubeheer
  Artikel: 9.3.3
 71. Wet op de dierproeven
  Artikel: 10d
 72. Wijzigingswet 1988 Warenwet
  Artikel: IX
 73. Wijzigingswet Vleeskeuringswet en Warenwet inzake de heffing van retributies
 74. Wijzigingswet Warenwet (invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld)
 75. Wijzigingswet Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, enz.
  Artikel: IV
 76. Wijzigingswet Warenwet, enz. ( opneming mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-07-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36380
Aanhangig 36503
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923
Wijziging 18-05-2016
samen met
20-05-2015
Stb. 2016, 206
samen met
Stb. 2015, 235
34191
samen met
33775
Wijziging 25-06-2009
samen met
02-10-2008
Stb. 2009, 265
samen met
Stb. 2008, 431
31124
samen met
31262
Wijziging 20-05-2010
samen met
01-12-2005
Stb. 2010, 223
samen met
Stb. 2005, 623
32332
samen met
30201
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280
Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791
Wijziging 02-11-2022 Stb. 2023, 66 36093 03-04-2023 Stb. 2023, 125
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 05-11-2018 Stb. 2018, 416
Wijziging 20-05-2015 Stb. 2015, 235 33775 22-11-2017 Stb. 2017, 459
Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 72 34470 06-06-2017 Stb. 2017, 247
Wijziging 18-05-2016
samen met
20-05-2015
Stb. 2016, 206
samen met
Stb. 2015, 235
34191
samen met
33775
29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 20-04-2016 Stb. 2016, 163 34409 20-04-2016 Stb. 2016, 164
Wijziging 20-05-2015 Stb. 2015, 235 33775 24-08-2015 Stb. 2015, 327
Wijziging 20-05-2015 Stb. 2015, 235 33775 24-08-2015 Stb. 2015, 327
Wijziging 20-05-2015 Stb. 2015, 235 33775 20-05-2015 Stb. 2015, 235
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 415 33427 25-11-2013 Stb. 2013, 475
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 269 32364 04-06-2010 Stb. 2010, 269
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 223 32332 20-05-2010 Stb. 2010, 223
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 02-10-2008 Stb. 2008, 431 31262 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 02-10-2008 Stb. 2008, 431 31262 02-10-2008 Stb. 2008, 431
Wijziging 02-10-2008 Stb. 2008, 431 31262 02-10-2008 Stb. 2008, 431
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 271 31405 12-06-2008 Stb. 2008, 271
Wijziging 08-02-2007 Stb. 2007, 93 29359 18-06-2007 Stb. 2007, 227
Wijziging 20-11-2006
samen met
26-04-2006
Stb. 2006, 627
samen met
Stb. 2006, 247
30173
samen met
29863
01-05-2007 Stb. 2007, 171
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 26-04-2006 Stb. 2006, 247 29863 26-04-2006 Stb. 2006, 247
Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 623 30201 07-12-2005 Stb. 2005, 648
Wijziging 15-09-2005 Stb. 2005, 491 29982 15-11-2005 Stb. 2005, 590
Wijziging 13-04-2004 Stb. 2004, 164 29317 13-04-2004 Stb. 2004, 164
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 429 29299 09-07-2004 Stb. 2004, 429
Wijziging 01-11-2001 Stb. 2001, 557 27651 15-08-2003 Stb. 2003, 339
Wijziging 01-11-2001 Stb. 2001, 557 27651 24-04-2002 Stb. 2002, 233
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
14-12-2001 Wijziging 08-11-2001 Stb. 2001, 601 27698 08-11-2001 Stb. 2001, 601
01-02-2001 Wijziging 11-11-1999 Stb. 1999, 502 26698 27-11-2000 Stb. 2000, 526
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-05-1997 Wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791 23-04-1997 Stb. 1997, 172
21-02-1997 t/m 01-01-1997 1) Wijziging 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 28-12-1993 Stb. 1993, 778
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-10-1992 Wijziging 24-06-1992 Stb. 1992, 409 21657 17-09-1992 Stb. 1992, 505
01-01-1992 Wijziging 04-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 609
samen met
Stb. 1989, 492
20503 20-02-1990 Stb. 1990, 90
30-07-1988 Tekstplaatsing 01-08-1988 Stb. 1988, 360
rectificatie in
Stb. 1988, 360
17495 16-07-1988 Stb. 1988, 359
Wijziging 01-08-1988 Stb. 1988, 360 17495 16-07-1988 Stb. 1988, 359
Wijziging 21-04-1988 Stb. 1988, 358 17495 16-07-1988 Stb. 1988, 359
12-02-1988 Wijziging 04-02-1988 Stb. 1988, 21 20271 04-02-1988 Stb. 1988, 22
01-01-1973 Wijziging 21-12-1972 Stb. 1972, 730 9980 21-12-1972 Stb. 1972, 730
01-05-1972 Wijziging 15-03-1971 Stb. 1971, 254 11067 24-03-1972 Stb. 1972, 178
09-08-1967 Wijziging 30-06-1967 Stb. 1967, 377 8538 30-06-1967 Stb. 1967, 377
20-09-1965 Wijziging 21-07-1965 Stb. 1965, 368 21-07-1965 Stb. 1965, 368
01-10-1962 Wijziging 02-08-1962 Stb. 1962, 324 6671 02-08-1962 Stb. 1962, 324
01-02-1959 Wijziging 22-05-1958 Stb. 1958, 296 4034 05-01-1959 Stb. 1959, 3
01-05-1951 Wijziging 22-06-1950 Stb. 1950, K258 603 03-04-1951 Stb. 1951, 91
09-08-1950 Wijziging 19-07-1950 Stb. 1950, K299 1450 19-07-1950 Stb. 1950, K299
01-01-1936 Nieuwe-regeling 28-12-1935 Stb. 1935, 793 31-12-1935 Stb. 1935, 822

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 241)
Naar boven