Warenwet

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 21a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Warenwetregeling algemene productveiligheid

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-12-2005 Nieuw 15-09-2005 Stb. 2005, 491 29982 15-11-2005 Stb. 2005, 590
Naar boven