Warenwet

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten
 2. Drinkwaterbesluit
 3. Gelijkstelling TÜV Product Servicecertificaat voor speeltoestellen
 4. Nadere regels attractie- en speeltoestellen
 5. Productenbesluit asbest
 6. Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen
 7. Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid
 8. Warenwetbesluit algemene productveiligheid
 9. Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
 10. Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016
 11. Warenwetbesluit Cacao en chocolade
 12. Warenwetbesluit containers
 13. Warenwetbesluit cosmetische producten 2011
 14. Warenwetbesluit deponering informatie preparaten
 15. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 16. Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016
 17. Warenwetbesluit drukverpakkingen
 18. Warenwetbesluit elektrisch materiaal
 19. Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016
 20. Warenwetbesluit gastoestellen 2018
 21. Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen
 22. Warenwetbesluit honing
 23. Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen
 24. Warenwetbesluit Imitatieprodukten
 25. Warenwetbesluit informatie levensmiddelen
 26. Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen
 27. Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten
 28. Warenwetbesluit liften 2016
 29. Warenwetbesluit machines
 30. Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen
 31. Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten
 32. Warenwetbesluit speelgoed 2011
 33. Warenwetbesluit suikers
 34. Warenwetbesluit textielproducten
 35. Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten
 36. Warenwetbesluit uitvoering verordening wederzijdse erkenning
 37. Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën
 38. Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002
 39. Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen
 40. Warenwetbesluit Verpakte waters
 41. Warenwetbesluit voedingssupplementen
 42. Warenwetbesluit vruchtensappen 2012
 43. Warenwetregeling containers
 44. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 45. Wijzigingsbesluit Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen
 46. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, enz (residuen bestrijdingsmiddelen op of in levensmiddelen)
 47. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering levensmiddelen (verordening (EG) 608/2004 en richtlijn 2004/77/EG) enz.
 48. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 49. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit kosmetische produkten en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, ter implementatie van EU-richtlijnen
 50. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Verpakte waters en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 08-04-2024 Stb. 2024, 87 36380 Alg. 1
Aanhangig 36503
05-12-2017 Wijziging 20-05-2015 Stb. 2015, 235 33775 22-11-2017 Stb. 2017, 459
14-12-2001 Wijziging 08-11-2001 Stb. 2001, 601 27698 08-11-2001 Stb. 2001, 601
01-01-1994 Nieuw 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 28-12-1993 Stb. 1993, 778
01-01-1994 Vervallen 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 28-12-1993 Stb. 1993, 778
01-01-1936 Nieuwe-regeling 28-12-1935 Stb. 1935, 793 31-12-1935 Stb. 1935, 822

Opmerkingen

 1. Artikel VIII van Stb. 2024/87 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven