Warenwet

Geldend van 17-11-2018 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWaW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001969
Rechtsgebieden Levensmiddelenrecht
Ondernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemenGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn
 2. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot vernietiging eet- en drinkwaren
 5. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren artikel 25 Warenwet
 6. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit
 7. Aanwijzingsbesluit toezichthouders cosmetische producten
 8. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 9. Besluit aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 10. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 Warenwet (inspectieambtenaren Staatstoezicht op de Mijnen)
 11. Besluit aanwijzing toezichthouders windenergie op zee
 12. Besluit dierlijke producten
 13. Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten
 14. Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen
 15. Besluit medische hulpmiddelen
 16. Besluit wijziging Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen, enz. (opheffen product- en bedrijfschappen)
 17. Drinkwaterbesluit
 18. Gelijkstelling TÜV Product Servicecertificaat voor speeltoestellen
 19. Intrekkingsbesluit Kokswarenbesluit (Warenwet) en wijziging Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 20. Nadere regels attractie- en speeltoestellen
 21. Productenbesluit asbest
 22. Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 van de Warenwet
 23. Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
 24. Uitvoeringsbesluit ex artikel 20 Warenwet
 25. Uitvoervrijstelling (Warenwet)
 26. Vrijstellingsbeschikking textielartikelen
 27. Vrijstellingsregeling Portieverpakkingen dik-vloeibare melkprodukten (Warenwet)
 28. Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen
 29. Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid
 30. Warenwetbesluit algemene productveiligheid
 31. Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
 32. Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen
 33. Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 34. Warenwetbesluit bijzondere voeding 2016
 35. Warenwetbesluit Cacao en chocolade
 36. Warenwetbesluit containers
 37. Warenwetbesluit cosmetische producten 2011
 38. Warenwetbesluit deponering informatie preparaten
 39. Warenwetbesluit Doorstraalde waren
 40. Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel
 41. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
 42. Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016
 43. Warenwetbesluit drukverpakkingen
 44. Warenwetbesluit Eiwitproducten
 45. Warenwetbesluit elektrisch materiaal
 46. Warenwetbesluit etikettering van schoeisel
 47. Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016
 48. Warenwetbesluit formaldehyde in textiel
 49. Warenwetbesluit gastoestellen 2018
 50. Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen
 51. Warenwetbesluit glasartikelen
 52. Warenwetbesluit hoeveelheden voorverpakkingen
 53. Warenwetbesluit honing
 54. Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen
 55. Warenwetbesluit Imitatieprodukten
 56. Warenwetbesluit informatie levensmiddelen
 57. Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen
 58. Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen
 59. Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten
 60. Warenwetbesluit Kruidenpreparaten
 61. Warenwetbesluit liften 2016
 62. Warenwetbesluit Lucky Bamboo
 63. Warenwetbesluit machines
 64. Warenwetbesluit Meel en brood
 65. Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen
 66. Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen
 67. Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018
 68. Warenwetbesluit Smeerbare vetproducten
 69. Warenwetbesluit spaanplaat
 70. Warenwetbesluit speelgoed 2011
 71. Warenwetbesluit suikers
 72. Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen
 73. Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
 74. Warenwetbesluit textielproducten
 75. Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen
 76. Warenwetbesluit Uitvoer van waren
 77. Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën
 78. Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten 2002
 79. Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen
 80. Warenwetbesluit Verpakte waters
 81. Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten
 82. Warenwetbesluit voedingssupplementen
 83. Warenwetbesluit vruchtensappen 2012
 84. Warenwetregeling aanwijzing algemene veiligheidsnormen
 85. Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ
 86. Warenwetregeling aanwijzing toezichthouders VROM-Inspectie
 87. Warenwetregeling algemene productveiligheid
 88. Warenwetregeling containers
 89. Warenwetregeling doorberekening kosten
 90. Warenwetregeling Extractiemiddelen
 91. Warenwetregeling machines
 92. Warenwetregeling Monsterneming
 93. Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen
 94. Warenwetregeling tatoeëren en piercen
 95. Warenwetregeling Vrijstelling doorstralen van verpakkingen en gebruiksartikelen
 96. Warenwetregeling Vrijstelling gekoeld bewaren in kantines en restaurants
 97. Warenwetregeling vrijstelling jam met verlaagd suikergehalte
 98. Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen
 99. Warenwetregeling vrijstelling vergunningplicht tatoeëren en piercen
 100. Warenwetregeling Vrijstelling vitamine D
 101. Warenwetregeling vrijstelling voedingssupplementen
 102. Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies)
 103. Wijzigingsbesluit Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen
 104. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, enz (residuen bestrijdingsmiddelen op of in levensmiddelen)
 105. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 106. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Doorstraalde waren, enz.
 107. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering levensmiddelen (verordening (EG) 608/2004 en richtlijn 2004/77/EG) enz.
 108. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (1999)
 109. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 110. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit kosmetische produkten en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten, ter implementatie van EU-richtlijnen
 111. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding, enz.
 112. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen
 113. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bepaalde vitamines en mineralen)
 114. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Toevoeging micro-voedingsstoffen aan levensmiddelen (toevoegen jodium)
 115. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Verpakte waters en Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
 116. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Vlees, gehakt en vleesproducten (vetgehalte gehakt en mager gehakt)
 117. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen in verband met richtlijn 2008/100/EG
 118. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen, enz. (regels voedselkeuzelogo)
 119. Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Zoetstoffen (richtlijn 2003/115/EG)
 120. Wijzigingsregeling Warenwetregeling aanwijzing en werkwijze toezichthouders COKZ en CPE, enz. (overdracht taken van CPE naar COKZ)
 121. Wijzigingsregeling Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen, enz.

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet
 2. Richtlijn voor strafvordering Warenwet
 3. Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot het verlenen van machtiging voor het in het verkeer brengen van aan bederf onderhevige levensmiddelen
  Artikel: 2
 3. Aanwijzing ambtenaren bevoegd tot vernietiging eet- en drinkwaren
  Artikel: 2
 4. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Voedsel en Waren Autoriteit
  Artikel: 1
 5. Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren artikel 25 Warenwet
  Artikel: 1
 6. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 7.1, 8.1
 7. Algemene douaneregeling
  Artikel: 1:8
 8. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 9. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 10. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIa, XVIe
 11. Beleidsregel maatregelenbeleid certificering Arbeidsomstandighedenwet en Warenwet
  Artikel: 1
  Bijlage: C
 12. Besluit Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Volksgezondheid vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 13. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 Warenwet (inspectieambtenaren Staatstoezicht op de Mijnen)
  Artikel: 1
 14. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA
  Artikel: 1
 15. Besluit strafrechtelijke handhaving rechtsorde deel beleidsterrein van VWS door NVWA-IOD
  Artikel: 1
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gezondheid en welzijn van dieren vanaf 1945 (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2008)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor de administratieve neerslag van de zorgdrager
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Infectieziektebestrijding en preventieve gezondheidszorg vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Metrologie over de periode 1946–1997 (Minister van Financiën)
  Bijlage: Basisselectiedocument metrologie 1946–
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voeding- en productveiligheid vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 22. Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
  Bijlagen: A, B
 23. Nadere regels attractie- en speeltoestellen
  Bijlage: III
 24. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Gezond en Veilig Werken 2009
  Artikel: 4
 25. Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren ex artikel 25 van de Warenwet
  Artikel: 1
 26. Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Bijlage: XIII
 27. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: bedoeld in artikel 1
 28. Richtlijn voor strafvordering Warenwet
  Tekst: tekst
 29. Uitvoeringsbesluit ex artikel 20 Warenwet
  Artikel: 1
 30. Uitvoervrijstelling (Warenwet)
  Artikelen: 1, 2
 31. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 32. Warenwetbesluit Gezondheidscontroles levensmiddelen van dierlijke oorsprong (intraverkeer)
 33. Warenwetbesluit Imitatieprodukten
 34. Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen
 35. Warenwetbesluit Kinderbedden en -boxen
 36. Warenwetbesluit Specerijen en kruiden
  Artikel: 5
 37. Warenwetbesluit Uitvoer van waren
 38. Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen
 39. Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid
 40. Warenwetbesluit algemene productveiligheid
 41. Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
  Artikel: 1
 42. Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
  Artikel: 2
  Bijlage: bijlage
 43. Warenwetbesluit containers
  Artikel: 1
 44. Warenwetbesluit deponering informatie preparaten
 45. Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel
 46. Warenwetbesluit drukapparatuur 2016
  Artikelen: 1, 16, 35
 47. Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm 2016
  Artikelen: 1, 14, 18
 48. Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016
  Artikelen: 1, 14, 17
 49. Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen
  Artikel: 3
 50. Warenwetbesluit liften 2016
  Artikelen: 1, 15, 30, 34, 40
 51. Warenwetbesluit machines
  Artikelen: 1, 7c
 52. Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen
 53. Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen
  Artikel: 4
 54. Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018
  Artikelen: 1, 11, 15
 55. Warenwetbesluit spaanplaat
 56. Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën
 57. Warenwetbesluit voedingssupplementen
  Artikel: 3
 58. Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen
 59. Warenwetregeling Vrijstelling gekoeld bewaren in kantines en restaurants
 60. Warenwetregeling aanwijzing toezichthouders VROM-Inspectie
  Artikel: 1
 61. Warenwetregeling taakverdeling toezichthouders Warenwet voor levensmiddelen
  Artikel: 2
 62. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 63. Wet dieren
  Artikel: 3.2
 64. Wet milieubeheer
  Artikel: 9.3.3
 65. Wet op de dierproeven
  Artikel: 10d
 66. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 67. Wijzigingswet 1988 Warenwet
  Artikel: IX
 68. Wijzigingswet Vleeskeuringswet en Warenwet inzake de heffing van retributies
 69. Wijzigingswet Warenwet (invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de Warenwet gesteld)
 70. Wijzigingswet Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, enz.
  Artikel: IV
 71. Wijzigingswet Warenwet, enz. ( opneming mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen)
Terug naar begin van de pagina