Wet ambtenaren defensie

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Door Stb. 2019/173 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2008 Nieuw 08-11-2007 Stb. 2007, 480 30674 06-12-2007 Stb. 2007, 584
Naar boven