Wet ambtenaren defensie

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kaderwet dienstplicht
    Artikel: 33
  2. Reglement voor de bijzondere kamer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
    Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina