Wet ambtenaren defensie

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 1
 2. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 3
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.5
 4. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 1:7
 5. Besluit Wmcz 2018
  Artikel: 2
 6. Besluit aanpassing arbeidsduur militairen
  Artikel: 1
 7. Besluit georganiseerd overleg sector Defensie
  Artikel: 1
 8. Besluit houdende regelen omtrent militaire ambtenaren gedurende vijandelijke bezetting
  Artikelen: 1, 2
 9. Besluit klachtrecht militairen
  Artikel: 1
 10. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
  Artikel: 1
 11. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 12. Kaderwet militaire pensioenen
  Artikel: 1
 13. Regeling optische en geluidssignalen 2009
  Artikel: 1
 14. Regeling uitrusting Defensie
  Artikel: 1
 15. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
  Artikelen: 1, 2
 16. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
  Artikel: XI
 17. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
  Artikel: I
 18. Vaststellingsregeling Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
  Bijlage: Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren
 19. Veteranenwet
  Artikel: 1
 20. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 1
 21. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 1:3
 22. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikel: 28
 23. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
  Artikel: 17
 24. Wet langdurige zorg
  Artikel: 3.2.8
 25. Wet op de parlementaire enquête 2008
  Artikel: 1
 26. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)
  Artikel: XXIV
 27. Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999
  Artikelen: XXXI, XXXIII
 28. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina