Wet ambtenaren defensie

Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 1
 2. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 3
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.5
 4. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 1:7
 5. Besluit Wmcz 2018
  Artikel: 2
 6. Besluit aanpassing arbeidsduur militairen
  Artikel: 1
 7. Besluit georganiseerd overleg sector Defensie
  Artikel: 1
 8. Besluit houdende regelen omtrent militaire ambtenaren gedurende vijandelijke bezetting
  Artikelen: 1, 2
 9. Besluit klachtrecht militairen
  Artikel: 1
 10. Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)
  Artikel: 1
 11. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 1
 12. Kaderwet militaire pensioenen
  Artikel: 1
 13. Regeling optische en geluidssignalen 2009
  Artikel: 1
 14. Regeling uitrusting Defensie
  Artikel: 1
 15. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007
  Artikelen: 1, 2
 16. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)
  Artikel: XI
 17. Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
  Artikel: I
 18. Vaststellingsregeling Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
  Bijlage: Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren
 19. Veteranenwet
  Artikel: 1
 20. Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
  Artikel: 1
 21. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 1:3
 22. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP
  Artikel: 28
 23. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
  Artikel: 17
 24. Wet langdurige zorg
  Artikel: 3.2.8
 25. Wet op de parlementaire enquête 2008
  Artikel: 1
 26. Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)
  Artikel: XXIV
 27. Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999
  Artikelen: XXXI, XXXIII
 28. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Door Stb. 2019/173 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2020 (Stb. 2019/385).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-01-2008 Wijziging 08-11-2007 Stb. 2007, 480 30674 06-12-2007 Stb. 2007, 584
01-01-1997 Wijziging 13-03-1997 Stb. 1997, 139 24245 13-03-1997 Stb. 1997, 139
02-11-1988 Wijziging 20-04-1988 Stb. 1988, 288 20033 01-10-1988 Stb. 1988, 487
01-01-1986 Wijziging 20-11-1985 Stb. 1985, 617 17338 18-12-1985 Stb. 1985, 685
01-01-1983 Wijziging 08-04-1971 Stb. 1971, 231 10179 13-12-1982 Stb. 1982, 691
01-03-1933 Nieuwe-regeling 19-12-1931 Stb. 1931, 519 26-01-1933 Stb. 1933, 32
Naar boven