Algemeen Rijksambtenarenreglement

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-07-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 9c

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

  1. Mandaatbesluit DGRR Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
    Bijlage 1
  2. Mandaatbesluit Inspectie JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
    Bijlage 1
Terug naar begin van de pagina