Ambtenarenwet 2017

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Ambtenarenwet 2017
  Artikel: 8
 2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Artikelen: 5, 6, 7, 24
 3. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikelen: 4, 5, 6, 15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Wet ambtenaren defensie
  Artikel 12o
 2. Politiewet 2012
  Artikel 47
Terug naar begin van de pagina