Opiumwet

Geldend van 01-01-2020 t/m 16-11-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingOpw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001941
Rechtsgebieden Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Openbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaGezondheid en zorgOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Besluit verlening machtiging CAK voor afgifte schriftelijke verklaringen ex artikel 6a Opiumwet
 4. Opiumwetbesluit
 5. Uitvoeringsregeling Opiumwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing Opiumwet
 2. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 3. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 4. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
 5. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs
 6. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, inzake qat
 7. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing Opiumwet
  Tekst: tekst
  Circulaired.divisie: 3b
 3. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 6. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 7. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 8. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 9. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 10. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 11. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 13. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 2
 14. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 15. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 16. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 17. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 4:1, 4:3, 6a:2
 18. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 19. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectie document verslavingsbeleid 1945–
 23. Circulaire wapens en munitie 2018
  Tekst: tekst
 24. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 66
 25. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 26. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 27. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 28. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 29. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 30. Onteigeningswet
  Titeldeel: IV
 31. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 15
 32. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 33. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 34. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 35. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik
  Artikel: 2
 36. Regeling politiehonden
  Artikelen: 1, 10
 37. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 4
 38. Regeling veiligheid zeeschepen
  Bijlage: 5
 39. Regeling wapens en munitie
  Artikel: 8
 40. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs
  Tekst: tekst
 41. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs
  Tekst: tekst
 42. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 1.1
 43. Uitvoeringsregeling Opiumwet
  Artikel: 1
 44. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 45. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.19, 3.86
 46. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 47. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 48. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 49. Wet ambtenaren defensie
  Artikel: 12d
 50. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 10a
 51. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 8
 52. Wet natuurbescherming
  Artikel: 3.28
 53. Wet wapens en munitie
  Artikel: 7
 54. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43b
Terug naar begin van de pagina