Opiumwet

Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-11-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Opw
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001941
Rechtsgebieden Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Openbare orde en veiligheidsrecht
Overheidsthema Gezondheid en zorg Openbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Besluit verlening machtiging CAK voor afgifte schriftelijke verklaringen ex artikel 6a Opiumwet
 4. Opiumwetbesluit
 5. Uitvoeringsregeling Opiumwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing Opiumwet
 2. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 3. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 4. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
 5. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs
 6. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, inzake qat
 7. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing Opiumwet
  Tekst: tekst
  Circulaired.divisie: 3b
 3. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 6. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 7. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 8. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 9. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 10. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 11. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Artikel: 1
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 13. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 2
 14. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 15. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 16. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 17. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 4:1, 4:3, 6a:2
 18. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 19. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectie document verslavingsbeleid 1945–
 23. Circulaire wapens en munitie 2018
  Tekst: tekst
 24. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 66
 25. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 26. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 27. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 28. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 29. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 30. Onteigeningswet
  Titeldeel: IV
 31. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 15
 32. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 33. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 34. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 35. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik
  Artikel: 2
 36. Regeling politiehonden
  Artikelen: 1, 10
 37. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 4
 38. Regeling veiligheid zeeschepen
  Bijlage: 5
 39. Regeling wapens en munitie
  Artikel: 8
 40. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs
  Tekst: tekst
 41. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs
  Tekst: tekst
 42. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 1.1
 43. Uitvoeringsregeling Opiumwet
  Artikel: 1
 44. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 45. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.19, 3.86
 46. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 47. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 48. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 49. Wet ambtenaren defensie
  Artikel: 12d
 50. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 10a
 51. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 8
 52. Wet natuurbescherming
  Artikel: 3.28
 53. Wet wapens en munitie
  Artikel: 7
 54. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43b

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34165
Aanhangig 35534
Aanhangig 36159
Aanhangig 36463
Wijziging 10-04-2003 Stb. 2003, 154
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883
Wijziging 04-09-2023 Stb. 2023, 289 04-09-2023 Stb. 2023, 289
Wijziging 17-11-2022 Stb. 2022, 461 17-11-2022 Stb. 2022, 461
Wijziging 04-11-2021 Stb. 2021, 544 35564 17-05-2022 Stb. 2022, 204
Wijziging 25-10-2021 Stb. 2021, 504 25-10-2021 Stb. 2021, 504
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 04-11-2020 Stb. 2020, 451 04-11-2020 Stb. 2020, 451
Wijziging 27-09-2019 Stb. 2019, 311 35080 08-11-2019 Stb. 2019, 421
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-02-2017
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2017, 82
35311
samen met
34086
18-12-2019 Stb. 2019, 507
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 263 10-07-2019 Stb. 2019, 263
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 12-12-2018 Stb. 2018, 481 34763 19-12-2018 Stb. 2018, 482
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 03-10-2018 Stb. 2018, 356
Wijziging 21-03-2018 Stb. 2018, 94 34797 04-07-2018 Stb. 2018, 224
Wijziging 09-04-2018 Stb. 2018, 110 09-04-2018 Stb. 2018, 110
Wijziging 11-05-2017 Stb. 2017, 206 11-05-2017 Stb. 2017, 206
Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 20-04-2016 Stb. 2016, 163 34409 20-04-2016 Stb. 2016, 164
Wijziging 09-11-2015 Stb. 2015, 429 09-11-2015 Stb. 2015, 429
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 237 04-06-2015 Stb. 2015, 237
Wijziging 12-11-2014 Stb. 2014, 444 32842 04-12-2014 Stb. 2014, 489
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 225 33012 25-06-2013 Stb. 2013, 257
Wijziging 15-11-2012 Stb. 2012, 630 33213 15-04-2013 Stb. 2013, 143
Wijziging 31-05-2013 Stb. 2013, 207 31-05-2013 Stb. 2013, 207
Wijziging 18-12-2012 Stb. 2013, 1 18-12-2012 Stb. 2013, 1
Wijziging 13-06-2012 Stcrt. 2012, 12249 13-06-2012 Stcrt. 2012, 12249
Wijziging 24-04-2012 Stb. 2012, 201 24-04-2012 Stb. 2012, 201
Wijziging 15-04-2010 Stb. 2010, 191 31122 15-04-2010 Stb. 2010, 191
Wijziging 31-08-2009 Stb. 2009, 380 31-08-2009 Stb. 2009, 380
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 17-11-2008 Stb. 2008, 486 17-11-2008 Stb. 2008, 486
Wijziging 03-04-2008 Stb. 2008, 112 30979 05-07-2008 Stb. 2008, 287
Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 355 30515 16-10-2007 Stb. 2007, 392
Wijziging 05-03-2007 Stb. 2007, 115 30608 08-06-2007 Stb. 2007, 219
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 01-06-2006 Stb. 2006, 292 30339 20-06-2006 Stb. 2006, 293
Wijziging 29-11-2004 Stb. 2004, 643 29-11-2004 Stb. 2004, 643
Wijziging 17-12-2003 Stb. 2004, 32 29230 17-12-2003 Stb. 2004, 32
Wijziging 23-04-2003 Stb. 2003, 217 28763 27-06-2003 Stb. 2003, 281
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 520 27874 19-05-2003 Stb. 2003, 216
Wijziging 06-12-2002 Stb. 2002, 623 24-02-2003 Stb. 2003, 96
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 520 27874 24-02-2003 Stb. 2003, 96
Wijziging 26-07-2002 Stb. 2002, 438 26-07-2002 Stb. 2002, 438
Wijziging 28-05-2002 Stb. 2002, 348 24549 28-05-2002 Stb. 2002, 348
Wijziging 01-11-2001 Stb. 2001, 532 26983 31-01-2002 Stb. 2002, 66
01-02-2000 Wijziging 27-05-1999 Stb. 1999, 243 23251 19-01-2000 Stb. 2000, 32
21-04-1999 Wijziging 18-03-1999 Stb. 1999, 168 25325 18-03-1999 Stb. 1999, 168
Wijziging 18-03-1999 Stb. 1999, 167 25324 18-03-1999 Stb. 1999, 167
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
20-01-1999 Wijziging 16-12-1998 Stb. 1999, 10 25737 16-12-1998 Stb. 1999, 10
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-12-1997 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 655 19522 19-11-1997 Stb. 1997, 553
01-02-1997 Wijziging 06-12-1996 Stb. 1996, 634 06-12-1996 Stb. 1996, 634
01-06-1996 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
05-05-1995 Wijziging 02-07-1993 Stb. 1993, 449 22090 27-05-1993 Stb. 1993, 309
27-01-1995 Wijziging 21-12-1994 Stb. 1995, 32 23681 21-12-1994 Stb. 1995, 32
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
05-05-1994 Wijziging 02-07-1993 Stb. 1993, 449 22090 24-01-1994 Stb. 1994, 309
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1993 Wijziging 10-12-1992 Stb. 1992, 658 22721 10-12-1992 Stb. 1992, 658
01-08-1992 Nieuwe-regeling 27-06-1985 Stb. 1985, 410 17764 14-07-1992 Stb. 1992, 401
Wijziging 27-06-1985 Stb. 1985, 410 17764 14-07-1992 Stb. 1992, 401
30-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
01-05-1986 Wijziging 27-06-1985 Stb. 1985, 410 17764 19-04-1986 Stb. 1986, 213
07-10-1985 Wijziging 04-09-1985 Stb. 1985, 495 17975 04-09-1985 Stb. 1985, 495
01-05-1984 Wijziging 10-03-1984 Stb. 1984, 91 17524 21-04-1984 Stb. 1984, 129
01-07-1978 Wijziging 10-05-1978 Stb. 1978, 251 14636 10-05-1978 Stb. 1978, 251
01-11-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 424 13407 01-10-1976 Stb. 1976, 499
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
16-08-1976 Tekstplaatsing 16-08-1976 Stb. 1976, 425
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 01-06-1971 Stb. 1971, 363
01-08-1968 Wijziging 28-07-1958 Stb. 1958, 408 2479 17-07-1968 Stb. 1968, 379
18-07-1966 Wijziging 05-05-1966 Stb. 1966, 246 8406 05-05-1966 Stb. 1966, 246
01-06-1964 Wijziging 28-07-1958 Stb. 1958, 408 2479 22-05-1964 Stb. 1964, 162
01-10-1963 Wijziging 28-07-1958 Stb. 1958, 408 2479 20-07-1963 Stb. 1963, 340
01-09-1963 Wijziging 28-07-1958 Stb. 1958, 408 2479 20-07-1963 Stb. 1963, 341
01-08-1963 Wijziging 28-07-1958 Stb. 1958, 408 2479 20-07-1963 Stb. 1963, 342
01-07-1963 Wijziging 28-07-1958 Stb. 1958, 408 2479 27-06-1963 Stb. 1963, 316
01-10-1962 Wijziging 02-08-1962 Stb. 1962, 324 6671 02-08-1962 Stb. 1962, 324
15-02-1961 Wijziging 28-07-1958 Stb. 1958, 408 2479 03-02-1961 Stb. 1961, 26
01-02-1959 Wijziging 22-05-1958 Stb. 1958, 296 4034 05-01-1959 Stb. 1959, 3
15-01-1957 Wijziging 15-03-1956 Stb. 1956, 390 4320 20-12-1956 Stb. 1956, 672
06-08-1953 Wijziging 18-06-1953 Stb. 1953, 322 2526 18-06-1953 Stb. 1953, 321
Wijziging 18-06-1953 Stb. 1953, 322 2526 18-06-1953 Stb. 1953, 322
20-08-1933 Wijziging 28-07-1933 Stb. 1933, 381 13-07-1931 Trb. 1961, 152
01-10-1928 Nieuwe-regeling 12-05-1928 Stb. 1928, 167 02-07-1928 Stb. 1928, 238
Naar boven