Opiumwet

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit verlening machtiging CAK voor afgifte schriftelijke verklaringen ex artikel 6a Opiumwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit verlening machtiging CAK voor afgifte schriftelijke verklaringen ex artikel 6a Opiumwet
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2016 Nieuw 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Naar boven