Opiumwet

Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing Opiumwet
 2. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
 3. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingsbesluit
  Artikel: 8
 2. Aanwijzing Opiumwet
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 4. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 5. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 6. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
  Bijlage: Boetedifferentiatie
 7. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 8. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 9. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 10. Besluit beveiliging burgerluchtvaart
  Artikel: 9
 11. Besluit centrale beoordeling medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
  Artikel: 1
 12. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
  Artikelen: 1, 10, 13, 15
 13. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 14. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 15. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 16. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 17. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 231
 18. Luchtvaartwet
  Artikel: 37x
 19. Onteigeningswet
  Artikel: 77
 20. Opiumwet
  Artikelen: 1, 3a, 3b, 3c, 6, 8, 8a, 8f, 10
 21. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 8, 10, 11, 14, 15
 22. Regeling medisch beroep BES
  Bijlage: I
 23. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
  Tekst: tekst
 24. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 4
 25. Uitvoeringsbesluit wet strandvonderij
  Artikel: 13
 26. Uitvoeringsregeling Opiumwet
  Artikel: 2
 27. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 79

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36159
01-07-2006 Wijziging 01-06-2006 Stb. 2006, 292 30339 20-06-2006 Stb. 2006, 293
17-03-2003 Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 520 27874 24-02-2003 Stb. 2003, 96
20-01-1999 Wijziging 16-12-1998 Stb. 1999, 10 25737 16-12-1998 Stb. 1999, 10
05-05-1994 Wijziging 02-07-1993 Stb. 1993, 449 22090 24-01-1994 Stb. 1994, 309
01-11-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 424 13407 01-10-1976 Stb. 1976, 499
15-01-1957 Wijziging 15-03-1956 Stb. 1956, 390 4320 20-12-1956 Stb. 1956, 672
06-08-1953 Wijziging 18-06-1953 Stb. 1953, 322 2526 18-06-1953 Stb. 1953, 322
20-08-1933 Wijziging 28-07-1933 Stb. 1933, 381 13-07-1931 Trb. 1961, 152
01-10-1928 Nieuwe-regeling 12-05-1928 Stb. 1928, 167 02-07-1928 Stb. 1928, 238
Naar boven