Opiumwet

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 16-11-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 13c

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Vervallen 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
02-04-2019 Nieuw 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel XXXI van Stb. 2019/52 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven