Opiumwet

Geldend van 25-05-2017 t/m 26-04-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingOpw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001941
Rechtsgebieden Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Openbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaGezondheid en zorgOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
 4. Besluit verlening machtiging CAK voor afgifte schriftelijke verklaringen ex artikel 6a Opiumwet
 5. Opiumwetbesluit
 6. Uitvoeringsregeling Opiumwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing Opiumwet
 2. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 3. Richtlijn Opiumwet, harddrugs 5.18
 4. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, inzake qat
 5. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs
 6. Richtlijn voor strafvordering opiumwet, harddrugs

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing Opiumwet
  Tekst: tekst
  Circulaired.divisie: 3b
 3. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 6. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 7. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 8. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 9. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 10. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 11. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
  Artikel: 1
  Bijlagen: Geneesmiddelenwet, Opiumwet
 13. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 2
 14. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 15. Beoordelingskader Verdovende Middelen
  Tekst: tekst
 16. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 17. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK
  Artikel: 11
 18. Besluit politiegegevens
  Artikelen: 4:1, 4:3, 6a:2
 19. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 21. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 22. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectie document verslavingsbeleid 1945–
 23. Circulaire Wapens en Munitie 2016
  Tekst: tekst
 24. Document Omlijning 005.1 Verdovende Middelen – analyse en interpretatie - versie 1.0
  Tekst: tekst
 25. Geneesmiddelenwet
  Artikel: 66
 26. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 27. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 28. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 29. Onteigeningswet
  Titeldeel: IV
 30. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 15
 31. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 32. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 33. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik
  Artikel: 2
 34. Regeling politiehonden
  Artikelen: 1, 10
 35. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 4
 36. Regeling veiligheid zeeschepen
  Bijlage: 5
 37. Regeling wapens en munitie
  Artikel: 8
 38. Registratie-eisen en toetsingsprocedure 005.1 Verdovende Middelen – analyse en interpretatie – Versie 1.0
  Tekst: tekst
 39. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 1.1
 40. Uitvoeringsregeling Opiumwet
  Artikel: 1
 41. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 42. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 1.19, 3.86
 43. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 44. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 45. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 46. Wet ambtenaren defensie
  Artikel: 12d
 47. Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek
  Artikel: 10a
 48. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 8
 49. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43b
Terug naar begin van de pagina