Opiumwet

Geldend van 29-05-2010 t/m 08-05-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingOpw
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001941
Rechtsgebieden Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Openbare orde en veiligheidsrecht
OverheidsthemaGezondheid en zorgOpenbare orde en veiligheid

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Opiumwetbesluit
 4. Uitvoeringsregeling Opiumwet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing Opiumwet
 2. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en –geweld
 3. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs
 4. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Geneesmiddelenwet
 2. Aanwijzing Opiumwet
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing bestrijding van voetbalvandalisme en –geweld
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing opsporing en behandeling van militaire zaken
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing voor de opsporing
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 7. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 8. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 9. Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing
  Bijlage: A1
 10. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 2.1.3, 2.2.3
 11. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 12. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 5, 9
 13. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 14. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar arrestantenbewakers/-verzorgers Koninklijke marechaussee 2007
  Artikel: 3
 15. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Beveiliging, Bewaking en Vervoer Amsterdam 2008
  Artikel: 3
 16. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 17. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:1
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 20. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Verslavingsbeleid 1945- (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basis selectie document verslavingsbeleid 1945–
 21. Functielijst buitengewoon opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
 22. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 23. Militaire Ambtenarenwet 1931
  Artikel: 12d
 24. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 25. Onteigeningswet
  Titeldeel: IV
 26. Opiumwetbesluit
  Artikelen: 1, 15
 27. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik
  Artikel: 2
 28. Regeling politiehonden
  Artikelen: 1, 10
 29. Regeling veiligheid zeeschepen
  Bijlage: 5
 30. Regeling wapens en munitie
  Artikel: 8
 31. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs
  Tekst: tekst
 32. Richtlijn voor strafvordering jeugd
  Bijlage: II
 33. Uitvoeringsregeling Opiumwet
  Artikel: 1
 34. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vanaf 1945 (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 35. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 36. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 37. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 8
 38. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43b
Terug naar begin van de pagina