Natuurschoonwet 1928

Geraadpleegd op 26-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting NSW
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001939
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit natuurbescherming
 2. Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928
 3. Regeling aanwijzing natuurtypen en landschapselementtypen Natuurschoonwet 1928
 4. Wijzigingsbesluit Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 enz. (evaluatie Natuurschoonwet 1928)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel Natuurschoonwet 1928
 2. Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel Natuurschoonwet 1928
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928
  Artikelen: 1.1, 4.4
 3. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
  Bijlage: Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer vanaf 1998 (Staatsbosbeheer)
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van handelingen van staatsbosbeheer
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid over de periode vanaf 1974 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 7. Dividendbelasting, inhoudingvrijstelling NSW-vennootschappen
  Tekst: tekst
 8. Gemeentewet
  Artikel: 220d
 9. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: I
 10. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 11. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 4
 12. Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 2
 13. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 14. Wet VPB-pakket 2006
  Artikel: VIII
 15. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 5.7, 10.9
 16. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 5
 17. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 17
 18. Wijzigingswet Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, enz.
  Artikelen: VI, X
 19. Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz.

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 09-12-2020 Stb. 2020, 542 35573 09-12-2020 Stb. 2020, 542
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 09-12-2020
samen met
23-12-2015
Stb. 2020, 542
samen met
Stb. 2015, 540
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 507 35027 19-12-2018 Stb. 2018, 507
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 25-01-2012 Stb. 2012, 31
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
t/m 01-01-2010 1) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
Wijziging 05-03-2007 Stb. 2007, 105 30544 05-12-2007 Stb. 2007, 499
Wijziging 15-12-2005
samen met
14-12-2000
Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2000, 551
30306
samen met
27030
21-05-2007 Stb. 2007, 188
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 684 30307 15-12-2005 Stb. 2005, 684
Wijziging 11-05-2000 Stb. 2000, 216 26728 11-05-2000 Stb. 2000, 216
28-12-2000 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 551 27030 14-12-2000 Stb. 2000, 551
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 737 24800 18-12-1997 Stb. 1997, 739
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
06-12-1995 Wijziging 16-11-1995 Stb. 1995, 582 24159 16-11-1995 Stb. 1995, 582
01-01-1995 Wijziging 27-04-1994 Stb. 1994, 420 23217 27-04-1994 Stb. 1994, 420
01-05-1994 Wijziging 14-02-1994 Stb. 1994, 125
rectificatie in
Stb. 1994, 125
23007 14-02-1994 Stb. 1994, 125
rectificatie in
Stb. 1994, 125
01-01-1994 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 610 22893 11-11-1993 Stb. 1993, 610
24-06-1992 t/m 01-01-1992 Wijziging 11-06-1992
samen met
11-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1992, 286
samen met
Stb. 1991, 608
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 286
22442 11-06-1992 Stb. 1992, 286
01-01-1992 Wijziging 11-06-1992 Stb. 1992, 286 11-06-1992 Stb. 1992, 286
Wijziging 02-04-1991
samen met
02-04-1991
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1991, 199
25-10-1989 Stb. 1989, 491
Wijziging 02-04-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 491
19527 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Wijziging 02-04-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 491
19527 11-06-1992 Stb. 1992, 286
Wijziging 02-04-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 491
19527 17-04-1991 Stb. 1991, 200
01-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
29-06-1989 Wijziging 25-05-1989 Stb. 1989, 205 20089 14-06-1989 Stb. 1989, 206
01-04-1987 Wijziging 26-03-1987 Stb. 1987, 120 19557 26-03-1987 Stb. 1987, 120
01-01-1985 Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 545 17041 18-12-1984 Stb. 1984, 638
29-11-1984 t/m 01-01-1984 Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 544 18226 08-11-1984 Stb. 1984, 544
24-11-1984 Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 533 18175 08-11-1984 Stb. 1984, 533
29-07-1972 Wijziging 05-07-1972 Stb. 1972, 391 11804 05-07-1972 Stb. 1972, 391
01-01-1972 Wijziging 24-12-1970 Stb. 1970, 611 10560 21-05-1971 Stb. 1971, 355
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 03-05-1971 Stb. 1971, 287
16-07-1966 Wijziging 23-06-1966 Stb. 1966, 275 8407 23-06-1966 Stb. 1966, 275
01-07-1962 Wijziging 20-07-1961 Stb. 1961, 256 5308 11-05-1962 Stb. 1962, 193
01-08-1956 Wijziging 28-06-1956 Stb. 1956, 362 915 12-07-1956 Stb. 1956, 406
01-01-1951 Wijziging 21-12-1950 Stb. 1950, K596 21-12-1950 Stb. 1950, K596
01-05-1948 Wijziging 12-02-1948 Stb. 1948, I55 483 12-02-1948 Stb. 1948, I55
16-05-1932 Wijziging 08-04-1932 Stb. 1932, 153 08-04-1932 Stb. 1932, 153
01-01-1928 Nieuwe-regeling 15-03-1928 Stb. 1928, 63 15-03-1928 Stb. 1928, 63

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 8a1)
Naar boven