Natuurschoonwet 1928

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingNSW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001939
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
OverheidsthemaLandbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit natuurbescherming
 2. Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel Natuurschoonwet
 2. Middel/Aspectgebied, (Natuurschoonwet 1928; Openstellingsbesluit landgoederen)
 3. Natuurschoonwet 1928, rangschikken van buiten Nederland gelegen landgoederen die een element vormen van het Nederlands cultureel erfgoed

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel Natuurschoonwet
  Teksten: tekst, tekst
 2. Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
  Bijlage: Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten
 3. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuur- en landschapsbeheer vanaf 1998 (Staatsbosbeheer)
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van handelingen van staatsbosbeheer
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid over de periode vanaf 1974 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 6. Gemeentewet
  Artikel: 220d
 7. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: I
 8. Middel/Aspectgebied, (Natuurschoonwet 1928; Openstellingsbesluit landgoederen)
  Tekst: tekst
 9. Natuurschoonwet 1928, rangschikken van buiten Nederland gelegen landgoederen die een element vormen van het Nederlands cultureel erfgoed
  Tekst: tekst
 10. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
  Bijlage: 1c
 11. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 12. Regeling vermogenswaardering Ioaz
  Artikel: 4
 13. Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 2
 14. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 15. Wet VPB-pakket 2006
  Artikel: VIII
 16. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 5.7, 10.9
 17. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 5
 18. Wet waardering onroerende zaken
  Artikel: 17
 19. Wijzigingswet Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, enz.
  Artikelen: VI, X
 20. Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz.
Terug naar begin van de pagina