Belemmeringenwet Privaatrecht

Geldend van 01-11-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingBelwp
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001936
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Bijlage: behorende bij artikel 2, eerste lid, van het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (aangewezen categorieën van beperkingenbesluiten)
 2. Beleidsregel met betrekking tot toepassing van de artikelen 4, eerste en vierde lid, onderdeel c, en 5, eerste lid, onderdeel c, van de RtK
  Artikel: 3
 3. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel: 5
 4. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 6. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.3
 7. Elektriciteitswet 1998
  Artikelen: 9g, 20
 8. Gaswet
  Artikel: 39a
 9. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 10. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 38
 11. Kadasterbesluit
  Artikel: 2
 12. Kadasterregeling 1994
  Bijlage: 6d
 13. Kernenergiewet
  Artikel: 71
 14. Mijnbouwwet
  Artikel: 5
 15. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Bijlage: 4
 16. Spoedwet wegverbreding
  Artikelen: 7, 15
 17. Spoorwegwet
  Artikel: 24
 18. Tracéwet
  Artikel: 20a
 19. Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag
  Artikel: 23
 20. Wet bereikbaarheid en mobiliteit
  Artikel: 36
 21. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 3.36a
Terug naar begin van de pagina