Belemmeringenwet Privaatrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2010.
Geldend van 01-11-2010 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Belwp
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001936
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel met betrekking tot toepassing van de artikelen 4, eerste en vierde lid, onderdeel c, en 5, eerste lid, onderdeel c, van de RtK
  Artikel: 3
 2. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel: 5
 3. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 5. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.3
 6. Elektriciteitswet 1998
  Artikelen: 9g, 20
 7. Gaswet
  Artikel: 39a
 8. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 9. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 38
 10. Kadasterbesluit
  Artikel: 2
 11. Kadasterregeling 1994
  Bijlage: 6d
 12. Kernenergiewet
  Artikel: 71
 13. Mijnbouwwet
  Artikel: 5
 14. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Bijlage: 4
 15. Spoedwet wegverbreding
  Artikelen: 7, 15
 16. Spoorwegwet
  Artikel: 24
 17. Tracéwet
  Artikel: 20a
 18. Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag
  Artikel: 23
 19. Wet bereikbaarheid en mobiliteit
  Artikel: 36
 20. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 3.36a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-11-2010

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758 26-10-2010 Stb. 2010, 726
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 05-03-2007 Stb. 2007, 105 30544 05-12-2007 Stb. 2007, 499
Wijziging 05-03-2007 Stb. 2007, 115 30608 08-06-2007 Stb. 2007, 219
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 532 29316 20-10-2005 Stb. 2005, 533
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-10-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 573 22539 02-09-1994 Stb. 1994, 683
01-01-1992 Wijziging 03-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 607
samen met
Stb. 1989, 490
19077 20-02-1990 Stb. 1990, 90
30-04-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 20-04-1988 Stb. 1988, 172
17-07-1963 Wijziging 30-05-1963 Stb. 1963, 259 5155 30-05-1963 Stb. 1963, 259
01-01-1961 Wijziging 08-12-1960 Stb. 1960, 541 5090 27-12-1960 Stb. 1960, 563
27-01-1931 Wijziging 24-12-1930 Stb. 1930, 508 24-12-1930 Stb. 1930, 508
14-06-1927 Nieuwe-regeling 13-05-1927 Stb. 1927, 159 13-05-1927 Stb. 1927, 159
Naar boven