Zeebrievenwet

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 10-10-2010.
Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0001933
Rechtsgebied Vervoersrecht
Overheidsthema Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen
 2. Regeling inzage gegevens en bescheiden Zeebrievenwet
 3. Regeling tarieven scheepvaart 2005

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 2. Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen
  Artikel: 1
 3. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 4. Faciliteit Nederlandse Zeescheepvaart 1988
  Artikel: 1
 5. Faciliteit Nederlandse Zeescheepvaart 1989
  Artikel: 1
 6. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vervoer; reiskostenvergoedingen en privé-gebruik auto
  Tekst: tekst
 7. Regeling tarieven scheepvaart 2005
  Artikel: 2.14
 8. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 20
 9. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 10-10-2010

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Intrekking-regeling 08-06-2022 Stb. 2023, 156 34836
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 05-03-2007 Stb. 2007, 105 30544 05-12-2007 Stb. 2007, 499
Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 325 30412 05-07-2006 Stb. 2006, 325
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 107 28443 16-07-2005 Stb. 2005, 416
Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-06-1996 Wijziging 02-11-1995 Stb. 1995, 554 23806 16-04-1996 Stb. 1996, 246
01-05-1994 Wijziging 14-02-1994 Stb. 1994, 125
rectificatie in
Stb. 1994, 125
23007 14-02-1994 Stb. 1994, 125
rectificatie in
Stb. 1994, 125
22-10-1992 Wijziging 08-10-1992 Stb. 1992, 541 22404 08-10-1992 Stb. 1992, 541
13-10-1992 Tekstplaatsing 13-10-1992 Stb. 1992, 544
01-01-1992 Wijziging 02-12-1991 Stb. 1991, 664 21658 20-02-1990 Stb. 1990, 90
07-11-1991 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 77 19803 17-10-1991 Stb. 1991, 528
01-04-1991 Wijziging 22-03-1991
samen met
23-05-1990
Stb. 1991, 128
samen met
Stb. 1990, 294
20576 04-03-1991 Stb. 1991, 100
01-01-1983 Wijziging 14-05-1980 Stb. 1980, 233 15943 09-12-1982 Stb. 1982, 672
17-12-1982 Wijziging 14-05-1980 Stb. 1980, 233 15943 09-12-1982 Stb. 1982, 672
01-09-1976 Wijziging 23-06-1976 Stb. 1976, 377 13655 23-06-1976 Stb. 1976, 377
29-07-1972 Wijziging 05-07-1972 Stb. 1972, 391 11804 07-07-1972 Stb. 1972, 392
05-06-1963 Wijziging 27-05-1963 Stb. 1963, 229 17-04-1963 Stb. 1963, 169
Wijziging 17-04-1963 Stb. 1963, 169 6771 17-04-1963 Stb. 1963, 169
27-05-1963 Tekstplaatsing 27-05-1963 Stb. 1963, 229
01-10-1962 Wijziging 02-08-1962 Stb. 1962, 324 6671 02-08-1962 Stb. 1962, 324
07-04-1949 Wijziging 25-02-1949 Stb. 1949, J 95 1104 25-02-1949 Stb. 1949, J 95
01-02-1927 Nieuwe-regeling 10-06-1926 Stb. 1926, 178 08-11-1926 Stb. 1926, 371
Naar boven