Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 36f

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit digitale stukken Strafvordering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 9
 2. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 36m

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IIb

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 450

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Nieuw 22-02-2017
samen met
18-12-2019
Stb. 2017, 82
samen met
Stb. 2019, 504
34086
samen met
35311
18-12-2019 Stb. 2019, 507
Naar boven