Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 36a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit digitale stukken Strafvordering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit digitale stukken Strafvordering
  Artikel: 2
 2. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 126e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IIb

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 450

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36003
01-01-2020 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
01-12-2016 Wijziging 17-02-2016 Stb. 2016, 90 34090 15-11-2016 Stb. 2016, 432
01-01-2013 Vervallen 01-12-2011 Stb. 2011, 600 32177 13-09-2012 Stb. 2012, 408
01-02-2000 Nieuw 27-05-1999 Stb. 1999, 243 23251 19-01-2000 Stb. 2000, 32
Naar boven