Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 51c

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing slachtofferrechten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IIIA

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 421
 2. Aanwijzing slachtofferrechten
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 21-04-2021 Stb. 2021, 220 35349
01-04-2017 Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 90 34236 23-03-2017 Stb. 2017, 128
01-01-2011 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 1 30143 13-07-2010 Stb. 2010, 291
01-04-1995 Nieuw 23-12-1992 Stb. 1993, 29 21345 30-03-1995 Stb. 1995, 160
Naar boven