Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 51ac

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers
 2. Regeling verstrekken zaaksinformatie aan slachtoffers

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing slachtofferrechten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel IIIA

 1. Wetboek van Strafvordering
  Artikel 421
 2. Aanwijzing slachtofferrechten
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 21-04-2021 Stb. 2021, 220 35349
Aanhangig 36003
01-01-2020 Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
01-04-2017 Nieuw 08-03-2017 Stb. 2017, 90 34236 23-03-2017 Stb. 2017, 128 Alg. 1

Opmerkingen

 1. Artikel VI van Stb. 2017/90 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven