Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 25-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 37

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Overleveringswet
  Artikel: 43a
 2. Uitleveringswet
  Artikel: 45a
 3. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 29
 4. Wet militaire strafrechtspraak
  Artikel: 23
 5. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
  Artikel: 64
 6. Wet tijdelijk huisverbod
  Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel III

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-03-2017 Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 476 34159 20-02-2017 Stb. 2017, 66
  04-09-2002 Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 440 13-07-2002 Stb. 2002, 440
  01-11-1980 Wijziging 15-10-1980 Stb. 1980, 558 15438 15-10-1980 Stb. 1980, 558
  01-01-1926 Nieuwe-regeling 15-01-1921 Stb. 1921, 14 04-12-1925 Stb. 1925, 465
  Naar boven