Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 50

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit politieke delinquenten 1945
  Artikel: 13a
 2. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 3. Tribunaalbesluit
  Artikel: 31
 4. Uitleveringswet
  Artikel: 29

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel III

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-03-2017 Vervallen 17-11-2016 Stb. 2016, 476 34159 20-02-2017 Stb. 2017, 66
  01-01-2013 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 600 32177 13-09-2012 Stb. 2012, 408 Alg. 1
  01-02-2000 Wijziging 27-05-1999 Stb. 1999, 243 23251 19-01-2000 Stb. 2000, 32
  28-07-1975 Wijziging 26-06-1975 Stb. 1975, 340 13235 26-06-1975 Stb. 1975, 340
  16-06-1955 Wijziging 20-05-1955 Stb. 1955, 208 3741 20-05-1955 Stb. 1955, 208
  01-01-1926 Nieuwe-regeling 15-01-1921 Stb. 1921, 14 04-12-1925 Stb. 1925, 465

  Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het vierde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  Naar boven