Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 02-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 28d

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit inrichting en orde politieverhoor
  Artikel: 5
 2. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 43
 3. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 28e, 464

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2017 Nieuw 17-11-2016 Stb. 2016, 475 34157 20-02-2017 Stb. 2017, 66
Wijziging 17-11-2016 Stb. 2016, 476 34159 20-02-2017 Stb. 2017, 66
Naar boven