Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 12i

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 5:47
 2. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 77e
 3. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 5.3.1, 12e, 13, 13a, 255, 255a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikel 1
 2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 600 32177 13-09-2012 Stb. 2012, 408
01-02-2008 Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 330 29849 21-12-2007 Stb. 2008, 4
01-02-2000 Wijziging 27-05-1999 Stb. 1999, 243 23251 19-01-2000 Stb. 2000, 32
01-01-1994 Wijziging 08-11-1993 Stb. 1993, 591 22584 08-11-1993 Stb. 1993, 591
01-01-1994 Vernummerd-wijziging 08-11-1993 Stb. 1993, 591 22584 08-11-1993 Stb. 1993, 591
01-01-1985 Nieuw 08-11-1984 Stb. 1984, 551 15831 08-11-1984 Stb. 1984, 551
Naar boven