Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 12

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit digitale stukken Strafvordering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
    Artikel 1
  2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36003
01-12-2016 Wijziging 17-02-2016 Stb. 2016, 90 34090 15-11-2016 Stb. 2016, 432
01-01-2015 Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 225 33850 08-09-2014 Stb. 2014, 326
01-10-2013 Wijziging 11-04-2013 Stb. 2013, 138 32044 17-07-2013 Stb. 2013, 313
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
01-02-2008 Wijziging 07-07-2006
samen met
26-04-2007
Stb. 2006, 330
samen met
Stb. 2007, 160
29849
samen met
30961
21-12-2007 Stb. 2008, 4
01-06-2007 Wijziging 29-05-2006 Stb. 2006, 285 30182 07-05-2007 Stb. 2007, 172
01-06-1999 Wijziging 19-04-1999 Stb. 1999, 194 25392 19-05-1999 Stb. 1999, 198
01-01-1985 Nieuw 08-11-1984 Stb. 1984, 551 15831 08-11-1984 Stb. 1984, 551
01-01-1985 Vervallen 08-11-1984 Stb. 1984, 551 15831 08-11-1984 Stb. 1984, 551
01-05-1983 Wijziging 31-03-1983 Stb. 1983, 153 15012 14-04-1983 Stb. 1983, 174
01-01-1926 Nieuwe-regeling 15-01-1921 Stb. 1921, 14 04-12-1925 Stb. 1925, 465
Naar boven