Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  1. Besluit Buitengewone Rechtspleging
    Artikel 1
  2. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
18-07-1992 Wijziging 01-07-1992 Stb. 1992, 378 22340 01-07-1992 Stb. 1992, 378
01-04-1991 Wijziging 23-05-1990
samen met
22-03-1991
Stb. 1990, 379
samen met
Stb. 1991, 127
19979 04-03-1991 Stb. 1991, 100
16-02-1989 Wijziging 02-02-1989 Stb. 1989, 16 19935 02-02-1989 Stb. 1989, 16
12-04-1967 Wijziging 16-03-1967 Stb. 1967, 152 7979 16-03-1967 Stb. 1967, 152
01-10-1959 Wijziging 15-01-1958 Stb. 1958, 47 4168 22-09-1959 Stb. 1959, 344
01-01-1926 Nieuwe-regeling 15-01-1921 Stb. 1921, 14 04-12-1925 Stb. 1925, 465
Naar boven