Wetboek van Strafvordering

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Sv
WvSv
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001903
RechtsgebiedProcesrecht | Strafprocesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit basisregistratie personen
 2. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 3. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 4. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 5. Aanpassingsbesluit Wiv 2017
 6. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 7. Aanwijzing direct toezichthouder Spoorwegpolitie
 8. Aanwijzing tot observatie-inrichting voor preventief gedetineerden
 9. Aanwijzingsbesluit functionarissen en ambtenaren arrondissement Amsterdam
 10. Aanwijzingsregeling algemeen opsporingsambtenaren Koninklijke marechaussee
 11. Beschikking aanwijzing advocaat
 12. Besluit aanvang tenuitvoerlegging straffen en maatregelen
 13. Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken
 14. Besluit beheer autowrakken
 15. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 369 en 376 Wetboek van Strafvordering
 16. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 487 en 501 Wetboek van Strafvordering
 17. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 18. Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte
 19. Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken
 20. Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte
 21. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 22. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Dordrecht 2017
 23. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Handhaving van de gemeente Maassluis 2017
 24. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Onderwijs en Leerplicht van de gemeente Amsterdam 2014
 25. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein I
 26. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein II
 27. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Almere 2017
 28. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Eindhoven 2018
 29. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente Roermond 2016
 30. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch, domein I Openbare Ruimte 2015
 31. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Veiligheid & Wijken, team Stadstoezicht van de gemeente Tilburg 2018
 32. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Vergunningen en Toezicht van de gemeente Arnhem 2014
 33. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Amersfoort 2014
 34. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Agentschap Telecom 2017
 35. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ANVS 2017
 36. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AOE / Politie – Landelijke Eenheid 2014
 37. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Arriva Personenvervoer Nederland 2015
 38. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Avri 2016
 39. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2015
 40. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst Douane, Medewerker Informatieverwerking Douane, 2016
 41. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/Douane 2017
 42. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein I
 43. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de gemeente Amsterdam 2015, domein II
 44. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Buha B.V. 2016
 45. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Centraal Justitieel Incassobureau 2018
 46. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Sociaal, RVE Inkomen, gemeente Amsterdam 2015
 47. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Cluster Werk & Inkomen, unit Bijzondere Onderzoeken Rotterdam 2018
 48. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Connexxion Openbaar Vervoer 2015
 49. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Controleur Openbare Ruimte Gemeente Delft 2014
 50. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Coöperatie Parkeerservice 2014
 51. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DCMR Milieudienst Rijnmond 2017
 52. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar de Stichting Het Groninger Landschap 2016
 53. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ 2014
 54. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2015
 55. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Vervoer & Ondersteuning 2014
 56. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2016
 57. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 2015
 58. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2018
 59. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte Afdeling Veiligheid Toezicht en Handhaving van de gemeente Valkenburg aan de Geul 2017
 60. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Groningen 2016
 61. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Papendrecht 2016
 62. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein I Openbare Ruimte gemeente Rijswijk 2016
 63. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dunea 2016
 64. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Erfgoedinspectie 2018
 65. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) 2018
 66. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Functioneel Parket 2016
 67. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Alkmaar 2016
 68. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almelo 2017
 69. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Almere, Werk en Inkomen 2015
 70. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amstelveen, team VVH-HOR 2015
 71. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Sport en Bos 2016
 72. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Amsterdam, afdeling Wonen 2015
 73. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Barneveld 2015
 74. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Breda Toezicht en Handhaving 2016
 75. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Brunssum 2016
 76. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Capelle aan den IJssel 2018
 77. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente De Ronde Venen 2018
 78. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Helder 2018
 79. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Ede 2015, Milieu en Welzijn
 80. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ede Openbare Ruimte 2015
 81. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Enschede 2015
 82. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Ermelo 2015, domein I
 83. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gooise Meren 2016
 84. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gorinchem 2018
 85. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Gouda 2016
 86. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlemmermeer 2017
 87. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Heerlen 2016
 88. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Helmond 2018
 89. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hengelo 2016
 90. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hilversum 2017
 91. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Hoorn 2018
 92. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Katwijk 2017
 93. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Kerkrade, domein I Openbare Ruimte 2016
 94. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leeuwarden, Sociale Recherche 2017
 95. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leiden 2018
 96. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Leidschendam-Voorburg 2017
 97. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Maastricht, afdeling V&L Team Handhaven OR 2016
 98. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Moerdijk, domein I 2014
 99. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Moerdijk, domein II 2014
 100. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Nieuwegein 2015
 101. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Noordwijk 2018
 102. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oss 2015
 103. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein I, Openbare Ruimte 2015
 104. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Roosendaal, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur 2015
 105. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein I 2015
 106. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein II 2015
 107. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Schiedam 2016
 108. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Sittard-Geleen 2018
 109. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Smallingerland 2017
 110. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Soest 2018
 111. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Veenendaal 2016
 112. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Vlaardingen 2017
 113. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Weert 2016
 114. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Westland 2017
 115. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zaanstad 2016
 116. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zoetermeer, domein I Openbare Ruimte 2015
 117. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Zwolle, domein I Openbare Ruimte 2015
 118. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar GVB Exploitatie B.V. 2015
 119. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar handhaver bij Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag 2014
 120. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhaving & Toezicht, gemeente Amsterdam 2017
 121. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Handhavingsteam van de gemeente Oosterhout 2017
 122. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2015
 123. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsport Federatie Midden Nederland 2015
 124. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsportfederatie Groningen Drenthe 2017
 125. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2015
 126. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar ILT 2017
 127. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie gezondheidszorg en jeugd
 128. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inspectie SZW 2018
 129. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar It Fryske Gea 2017
 130. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Kansspelautoriteit 2017
 131. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Keolis Nederland 2016
 132. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2017
 133. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee beveiliger 2018
 134. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee Recherche 2014
 135. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Koninklijke Marechaussee, arrestantenbewakers/-verzorgers 2017
 136. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid 2017
 137. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DLOS 2017
 138. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landelijke Eenheid DSI 2018
 139. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Landschap Noord-Holland 2017
 140. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2017
 141. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands B.V. 2017
 142. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Leisurelands Exploitatie B.V. 2018
 143. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Defensie CLAS terreinen 2018
 144. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur/beleidsdirectie Natuur en Biodiversiteit/Waddenunit 2017
 145. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Ministerie van Economische Zaken, DG Agro en Natuur/beleidsdirectie Natuur en Biodiversiteit/Waddenunit 2017
 146. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Kustwacht 2018
 147. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2017
 148. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V. 2017
 149. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar NS Groep N.V., Veiligheid en Service 2014
 150. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Brabant Noord, domein II, Milieu en welzijn 2018
 151. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2016
 152. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Haaglanden 2018
 153. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst IJsselland 2018
 154. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018
 155. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017
 156. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 2018
 157. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Hardinxveld-Giessendam 2015
 158. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht 2015
 159. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeerbedrijf gemeente Arnhem 2014
 160. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleur afdeling stadstoezicht gemeente ’s-Hertogenbosch 2014
 161. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar parkeercontroleurs Schiphol Group 2014
 162. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Parkeren Delft B.V. 2017
 163. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Prorail B.V. 2016
 164. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Overijssel 2018
 165. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provincie Zuid-Holland 2018
 166. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar provinsje Fryslân 2017
 167. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 2016, domein II
 168. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V. 2015
 169. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Qbuzz Openbaar Vervoer 2018
 170. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RDW 2016
 171. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar rechtbank Amsterdam 2018
 172. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Midden Nederland 2014
 173. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Recreatie Noord-Holland N.V. 2014
 174. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost 2015
 175. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Amsterdam 2017
 176. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Den Haag 2017
 177. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Limburg 2016
 178. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Midden-Nederland 2018
 179. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Midden-Nederland, TBA, 2017
 180. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Holland 2018
 181. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Noord-Holland, TBA, 2017
 182. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Noord-Nederland 2018
 183. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant 2018
 184. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Brabant, afdeling gemeenschappelijke Bob-kamer 2017
 185. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Eenheid Oost-Brabant, TBA, 2017
 186. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland 2018
 187. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Rotterdam 2015
 188. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Zeeland – West-Brabant 2018
 189. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD-NHN) 2014
 190. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RET N.V., afdeling Veiligheid 2015
 191. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijksrecherche 2014
 192. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement 2014
 193. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Utrecht 2015
 194. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Zeeland 2014
 195. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Samenwerkingsverband Sociale Recherche van de gemeente Groningen 2017
 196. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Servicecentrum MER 2018 domein I
 197. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Servicecentrum MER 2018 domein II
 198. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Fryslân 2016
 199. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij MidWest Nederland 2017, domein II
 200. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Oost-Nederland 2018
 201. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Sportvisserij Zuidwest Nederland 2016
 202. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2017
 203. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatstoezicht op de Mijnen 2018
 204. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht bij de gemeente IJsselstein 2014
 205. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht gemeente Leeuwarden, domein I Openbare Ruimte 2015
 206. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Het Drentse Landschap 2017
 207. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 2017
 208. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein I, Openbare Ruimte
 209. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Landschap Overijssel 2015, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur
 210. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Utrechts Landschap 2017
 211. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe 2015, domein IV, Openbaar Vervoer 2015
 212. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe, domein I, 2017
 213. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord, domein IV, Openbaar Vervoer 2015
 214. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Waternet 2016
 215. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar SVB 2016
 216. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Súdwest-Fryslân 2014
 217. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Alphen aan den Rijn 2017
 218. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Team Toezicht en Handhaving van de gemeente Deventer 2017
 219. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers regionale eenheid Oost-Nederland 2014
 220. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht en Handhaving Lelystad B.V. 2015
 221. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Toezicht en Handhaving van de gemeente Nijmegen 2017
 222. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Haarlem 2014
 223. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Harderwijk 2015
 224. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Nijkerk 2015
 225. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 2016
 226. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Woerden 2014
 227. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Zwolle, eenheid Sociale Zaken en Welzijn 2015
 228. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Veolia Transport Nederland B.V. 2016
 229. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vereniging Natuurmonumenten 2018
 230. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht 2017
 231. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar VTH-GT gemeente Emmen 2014
 232. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014
 233. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werk, Inkomen en Zorg UWV 2016
 234. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkorganisatie DEAL-gemeenten 2014
 235. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016
 236. Besluit digitale stukken Strafvordering
 237. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
 238. Besluit ex artikel 162 Wetboek van Strafvordering
 239. Besluit ex artikel 539n Wetboek van Strafvordering
 240. Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 241. Besluit getuigenbescherming
 242. Besluit hulpofficieren van justitie ILT-IOD 2012
 243. Besluit hulpofficieren van justitie NVWA-IOD
 244. Besluit hulpofficieren van justitie van de directie Opsporing van de Inspectie SZW2014
 245. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
 246. Besluit inbeslaggenomen voorwerpen
 247. Besluit inrichting en orde politieverhoor
 248. Besluit Jeugdwet
 249. Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen
 250. Besluit mededeling van rechten in strafzaken
 251. Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
 252. Besluit natuurbescherming
 253. Besluit OM-afdoening
 254. Besluit opsporing terroristische misdrijven
 255. Besluit personenvervoer 2000
 256. Besluit processtukken in strafzaken
 257. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
 258. Besluit register deskundige in strafzaken
 259. Besluit slachtoffers van strafbare feiten
 260. Besluit technische hulpmiddelen strafvordering
 261. Besluit tenuitvoerlegging geldboeten
 262. Besluit tenuitvoerlegging ontnemings- en schadevergoedingsmaatregelen
 263. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 264. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
 265. Besluit uitsluiting oproepingsprocedure
 266. Besluit uitvoering artikel 577, tweede lid (Wetboek van Strafvordering)
 267. Besluit vaststelling formulier voor schadevergoedingsverzoeken in het strafproces
 268. Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering door politie
 269. Besluit videoconferentie
 270. Besluit vorderen gegevens telecommunicatie
 271. Binnenvaartbesluit
 272. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 273. Mandaatsbesluit politiebevoegdheden
 274. Reclasseringsregeling 1995
 275. Regeling aantekening mondeling vonnis door politierechter, kinderrechter, economische politierechter, de kantonrechter en de enkelvoudige kamer voor behandeling van strafzaken in hoger beroep
 276. Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken
 277. Regeling aanwijzing vermogenstraceerders werkzaam bij het Openbaar Ministerie, de buitengewone opsporingsambtenaren werkzaam bij de politie en de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, als ambtenaren ex artikel 556, Wetboek van Strafvordering
 278. Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers
 279. Regeling betreffende het stempelvonnis
 280. Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar
 281. Regeling financieel beheer van met infiltratie en store-fronts gegenereerde ontvangsten
 282. Regeling hulpofficieren van justitie 2008
 283. Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie
 284. Regeling OM-afdoening
 285. Regeling technische vereisten ANPR-camera’s en het centrale opslagsysteem
 286. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
 287. Regeling vaststelling administratiekosten 2012
 288. Regeling verstrekken zaaksinformatie aan slachtoffers
 289. Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden 2019
 290. Transactiebesluit 1994
 291. Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis
 292. Veegbesluit modernisering rechterlijke organisatie
 293. Verlening bevoegheden aan douane-ambtenaren i.v.m. tenuitvoerlegging strafvonnissen
 294. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 295. Vuurwerkbesluit
 296. Wijzgingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2018
 297. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (nieuwe activiteiten en herstel gebreken wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)
 298. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)
 299. Wijzigingsbesluit besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000
 300. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren parkeercontroleurs Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000 (april 2004)
 301. Wijzigingsbesluit Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren reinigingsagenten Dienst Stadstoezicht Amsterdam 2000
 302. Wijzigingsbesluit Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
 303. Wijzigingsbesluit Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden, enz. (accreditatie aanbieders forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (PbEU 2009, L 322))
 304. Wijzigingsbesluit Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten (invoering bestuurlijke strafbeschikking)
 305. Wijzigingsbesluit Besluit register deskundige in strafzaken (verruiming mogelijkheid voorwaardelijk inschrijven deskundige, etc.)
 306. Wijzigingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Stadstoezicht Rotterdam 2003
 307. Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 308. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2018)
 309. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2014)
 310. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2015)
 311. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2016)
 312. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2019)
 313. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. jaarlijkse indexering tarieven)
 314. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (o.a. verhoging tarieven)
 315. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (tweejaarlijkse actualisering tarieven)
 316. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (verhoging tarieven)
 317. Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie
 318. Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2011
 319. Wijzigingsregeling Regeling modellen en formulieren ten behoeve van de handhaving Justitie 2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing OM-strafbeschikking
 2. Aanwijzing afpakken
 3. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
 4. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten
 5. Aanwijzing executie
 6. Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen
 7. Aanwijzing gebruik sepotgronden
 8. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar
 9. Aanwijzing herziening ten nadele
 10. Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen
 11. Aanwijzing lichten van gedetineerden, TBS-gestelden en jeugdigen
 12. Aanwijzing onmiddellijke invrijheidstelling
 13. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
 14. Aanwijzing opsporing en vervolging ambtelijke corruptie in Nederland
 15. Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie
 16. Aanwijzing opsporingsberichtgeving
 17. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
 18. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
 19. Aanwijzing slachtofferrechten
 20. Aanwijzing tbs bij vreemdelingen
 21. Aanwijzing tbs met voorwaarden en voorwaardelijke beëindiging van het bevel tot verpleging van overheidswege
 22. Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek
 23. Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten
 24. Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten
 25. Aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken
 26. Aanwijzing voor de opsporing
 27. Aanwijzing voorwaardelijke vrijheidsstraffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden
 28. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
 29. Beleidsregels betreffende drie specifieke onderdelen van het gratie-instrument
 30. Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie
 31. Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen
 32. Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.11
 3. Aanwijzing OM-strafbeschikking
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten
  Bijlage: 1
 7. Aanwijzing bijstand van tolken en vertalers bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzing executie
  Tekst: tekst
 9. Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen
  Tekst: tekst
 10. Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzing opsporingsbevoegdheden
  Tekst: tekst
 12. Aanwijzing pre-opsporing, opsporing en vervolging van maritieme strafbare feiten
  Tekst: tekst
 13. Aanwijzing slachtofferrechten
  Tekst: tekst
 14. Aanwijzing toepassing dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden bij journalisten
  Tekst: tekst
 15. Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten
  Tekst: tekst
 16. Aanwijzing vorderen gegevens derdengeldenrekening notaris
  Tekst: tekst
 17. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.38
 18. Advocatenwet
  Artikel: 10
 19. Afschaffingswet
  Artikel: 5
 20. Algemene douanewet
  Artikelen: 11:4, 11:9
 21. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 81, 86
 22. Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
  Artikel: 27
 23. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 33, 40
 24. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikelen: 22, 30
 25. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 26. Beleidsregel Document registratie-eisen en toetsingsprocedure 003 Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek
  Tekst: tekst
 27. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Tekst: tekst
  Bijlagen: C, E
 28. Beoordelingskader 003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek
  Tekst: tekst
 29. Beoordelingskader 003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek – Versie 4.0
  Tekst: tekst
 30. Beoordelingskader Forensische Toxicologie
  Tekst: tekst
 31. Beoordelingskader Toetsing aan de Wet wapens en munitie (006.2)
  Tekst: tekst
 32. Beoordelingskader Verdovende Middelen
  Tekst: tekst
  Bijlage: B
 33. Besluit Buitengewone Rechtspleging
  Artikelen: 2, 8, 23, 32a, 32b, 34, 37a, 44h
 34. Besluit Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 2
 35. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel: 1
 36. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 37. Besluit OM-afdoening
  Artikel: 1.1
 38. Besluit adviescommissie afgesloten strafzaken
  Artikel: 1
 39. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 369 en 376 Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 1, 2
 40. Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 487 en 501 Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 1, 2
 41. Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte
  Artikel: 1
 42. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel: 68
 43. Besluit digitale stukken Strafvordering
  Artikelen: 1, 2
 44. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 45. Besluit hulpofficieren van justitie Belastingdienst/FIOD 2011
  Artikel: 3
 46. Besluit hulpofficieren van justitie ILT-IOD 2012
  Artikel: 3
 47. Besluit hulpofficieren van justitie NVWA-IOD
  Artikel: 3
 48. Besluit hulpofficieren van justitie van de directie Opsporing van de Inspectie SZW2014
  Artikel: 3
 49. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel: 1
 50. Besluit inrichting en orde politieverhoor
  Artikel: 1
 51. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 47
 52. Besluit kennisgeving gerechtelijke mededelingen
  Artikel: 1
 53. Besluit observatie-inrichtingen gedetineerden
  Artikel: 6
 54. Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
  Artikel: 3.6
 55. Besluit opsporing terroristische misdrijven
  Artikel: 1
 56. Besluit politieke delinquenten 1945
  Artikel: 6
 57. Besluit processtukken in strafzaken
  Artikelen: 1, 4
 58. Besluit slachtoffers van strafbare feiten
  Artikelen: 1, 14
 59. Besluit tarieven in strafzaken 2003
  Artikelen: 8, 11
 60. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  Artikel: 18
 61. Besluit vaststelling nadere regels vastleggen en bewaren kentekengegevens ex artikel 126jj Wetboek van Strafvordering door politie
  Artikelen: 1, 15
 62. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 63. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 64. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 65. Circulaire bekwaamheidseisen buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: bijlage
 66. Document 002.0 Handschriftonderzoek Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure – Versie 2.0
  Tekst: tekst
 67. Document Omlijning, registratie-eisen en toetsingsprocedure 003. Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek – versie 2.1 (Juni 2014 – Juni 2018)
  Tekst: tekst
 68. Document omlijning, registratie-eisen en toetsingprocedure 001.1 DNA-analyse en -interpretatie – Bronniveau – versie 2.1
  Tekst: tekst
  Bijlage: B
 69. Erfgoedwet
  Artikel: 6.15
 70. Forensische Pathologie Omlijning 007.1, registratie-eisen en toetsingsprocedure – versie 1.1 (Januari 2014 – Januari 2018)
  Tekst: tekst
 71. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 72. Gratiewet
 73. Instelling Commissie werkbelasting strafkamer Hoge Raad
  Artikel: 2
 74. Instellingsbeschikking Commissie-Swart
 75. Instellingsbesluit Commissie modernisering opsporingsonderzoek in het digitale tijdperk
  Artikel: 2
 76. Instellingsbesluit Commissie onderzoek aan het lichaam
  Artikel: 2
 77. Instructie handhaving rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 78. Invoeringsbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 79. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Titeldeel: 5
 80. Invoeringswet Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 1, 2, 116
  Titeldeel: II
 81. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 82. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
  Bijlage: 1a
 83. Overgangswet
  Artikel: 56
 84. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
 85. Overleveringswet
  Artikel: 61
 86. Penitentiaire beginselenwet
  Artikelen: 28, 35
 87. Privacyregeling BVD
  Artikel: 11
 88. Privacyregeling MID 1988
  Artikel: 10
 89. Regeling algemene informatievoorziening slachtoffers
  Artikel: 1
 90. Regeling buitenlandse verbindingsofficieren
  Artikel: 6
 91. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 1
 92. Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking
  Artikel: 1
 93. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 94. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 95. Regeling politiehonden
  Artikelen: 6, 10
 96. Regeling verstrekken zaaksinformatie aan slachtoffers
  Artikel: 1
 97. Registratie-eisen en toetsingsprocedure Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek - Versie 1.1 (Juni 2010 – Juni 2014)
  Tekst: tekst
 98. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 99. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  Tekst: tekst
 100. Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart
  Bijlage: 1
 101. Rijkswet aanpassing Wet militaire strafrechtspraak, enz. (gewijzigde regelgeving en herstel technische onvolkomenheden)
 102. Rijkswet cassatierechtspraak in uitleveringszaken voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 1
 103. Sanctiewet 1977
  Artikel: 10g
 104. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
  Artikel: 1
 105. Telecommunicatiewet
  Artikel: 13.2
  Hoofdstuk: 13
 106. Tribunaalbesluit
  Artikel: 78
 107. Uitleveringswet
  Artikel: 54
 108. Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 3
 109. Uitvoeringsbesluit ex artikelen 62 en 76 Wetboek van Strafvordering
 110. Uitvoeringsregeling reclassering 2005
  Artikel: 17
 111. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikelen: 1, 69
 112. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie vanaf 1996 (BVE-instellingen)
  Bijlage: Basisselectiedocument-onderwijsinstelllingen bve-sector
 113. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 114. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 115. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikelen: 2, 4
 116. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 20
 117. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikel: 51a
 118. Wet deskundige in strafzaken
 119. Wet dieren
  Artikel: 11.12
 120. Wet digitale processtukken Strafvordering
 121. Wet hervorming herziening ten voordele
 122. Wet herziening ten nadele
 123. Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 124. Wet implementatie richtlijn minimumnormen voor rechten, ondersteuning en bescherming slachtoffers strafbare feiten enz.
 125. Wet internationale misdrijven
  Artikel: 21a
 126. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 51g
 127. Wet langdurige zorg
  Artikel: 9.1.7
 128. Wet marktmisbruik
 129. Wet militair tuchtrecht
  Artikel: 103
 130. Wet militaire strafrechtspraak
  Artikelen: 1, 20, 23, 43, 51, 59, 61
 131. Wet oorlogsstrafrecht
  Artikelen: 21, 30
 132. Wet op de economische delicten
  Artikel: 25
 133. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen: 43, 44
 134. Wet op het notarisambt
  Artikel: 25
 135. Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
  Artikelen: 33, 36, 47, 60, 63
 136. Wet tarieven in strafzaken
  Artikelen: 3, 19
 137. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 22
 138. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 31
 139. Wet tot herziening van de Wet wapens en munitie
 140. Wet tot uitvoering van de Verordening No. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap
  Artikel: 6
 141. Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
  Artikelen: 2:23, 4:6
 142. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 457, 478
 143. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel: 478
 144. Wetboek van Militair Strafrecht
  Artikel: 1
 145. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 183, 184, 447e
 146. Wijzigingswet Gemeentewet, Wetboek van Strafvordering en Wetboek van Strafrecht (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast)
 147. Wijzigingswet Overleveringswet, enz. (implementatie kaderbesluit 2009/299/JBZ, enz. (versterking procedurele rechten van personen))
 148. Wijzigingswet Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het Wetboek van Strafvordering
 149. Wijzigingswet Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen, enz. (aanbrengen enkele moderniseringen)
 150. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)
 151. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (Aanpassingen tbs met voorwaarden)
 152. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering (terbeschikkingstelling en sanctietoepassing t.a.v. geestelijk gestoorde delinquenten)
 153. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (invoering adolescentenstrafrecht)
 154. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II))
 155. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (strafbaarstelling deelnemen en meewerken training terrorisme, uitbreiding mogelijkheden ontzetting uit beroep als bijkomende straf en enkele andere wijzigingen)
 156. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (terbeschikkingstelling en de observatie)
 157. Wijzigingswet Wetboek van Strafrecht, enz. (verruiming mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking)
 158. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken)
 159. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (de dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep)
 160. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (herziening onderzoek ter terechtzitting)
 161. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek)
 162. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel)
 163. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (rechtsgeding voor de politierechter, mededeling van vonnissen en arresten met het oog op instellen van een rechtsmiddel en het kennisgeven en het ingaan van de proeftijd bij een voorwaardelijke veroordeling)
 164. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (stroomlijnen hoger beroep)
 165. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (uitbreiding gronden voorlopige hechtenis)
 166. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie)
 167. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (vormverzuimen)
 168. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering enz. (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)
 169. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (aanvulling van spreekrecht in het strafproces en uitbreiding mogelijkheid uitkering aan nabestaanden)
 170. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (bepalingen houdende termijnen)
 171. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (getuigenbescherming)
 172. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (herziening raadkamerprocedure)
 173. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (versterking positie slachtoffer in strafproces)
 174. Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering, enz. (wegnemen van enkele technische onvolkomenheden)
 175. Wijzigingswet en aanvulling Wetboek van Strafrecht enz. (aanpassing ontnemingswetgeving)
 176. Wijzigingswet van de bepalingen uit het Wetboek van strafvordering betreffende het proces-verbaal van de terechtzitting en het vonnis
 177. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 93
Terug naar begin van de pagina