Ziektewet

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 38b

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregel boete werkgevers ZW

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel boete werkgevers ZW
  Artikel: 1
 2. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2b
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 117b, 122r
 4. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 82, 133m
 5. Ziektewet
  Artikelen: 86d, 86e

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 02-07-2009
samen met
29-11-2017
Stb. 2009, 287
samen met
Stb. 2017, 484
31869
samen met
34766
Alg. 1
01-01-2011 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 867 32421 23-12-2010 Stb. 2010, 868
t/m 08-07-2009 Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 838 32520 23-12-2010 Stb. 2010, 839
08-07-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 287 31869 02-07-2009 Stb. 2009, 288 Alg. 2
29-12-2005 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Nieuw 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2017/484. In Stb. 2009/287 was de inwerkingtreding voorzien voor 8 juli 2019.1)
 2. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 3 toe.2)
Naar boven