Ziektewet

Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 29d

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 02-07-2009
samen met
29-11-2017
Stb. 2009, 287
samen met
Stb. 2017, 484
31869
samen met
34766
Alg. 1
01-01-2018 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
01-01-2011 Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
08-07-2009 Nieuw 02-07-2009 Stb. 2009, 287 31869 02-07-2009 Stb. 2009, 288 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2017/484. In Stb. 2009/287 was de inwerkingtreding voorzien voor 8 juli 2019.1)
  2. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
Naar boven