Ziektewet

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 8b

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel maatregelen UWV
  Artikel: 1
 2. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 3, 10
 3. Ziektewet
  Artikel: 75m

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste afdeling

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Vervallen 24-12-1997
  samen met
  13-12-2000
  samen met
  13-06-2002
  Stb. 1997, 768
  samen met
  Stb. 2000, 561
  samen met
  Stb. 2002, 343
  25282
  samen met
  27093
  Alg. 1
  24-12-1999 Wijziging 15-12-1999 Stb. 1999, 564 26722 15-12-1999 Stb. 1999, 564 Inwtr. 2
  01-01-1998 Nieuw 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt op 1 januari 2001 in werking voor de overheidswerknemer of gewezen overheidswerknemer die: a. op 31 december 2000 verlof geniet in verband met zwangerschap en bevalling waarvan de vastgestelde duur eindigt na 31 januari 2001; of b. op 31 december 2000 recht heeft op bezoldiging of uitkering in geval van ziekte in de zin van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen, waarvan wordt vastgesteld dat het recht ononderbroken heeft doorgelopen tot en met 15 februari 2001; tenzij hij op 1 januari 2001 recht heeft op wachtgeld in de zin van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.
   De wijziging voor de overige overheidswerknemers of gewezen overheidswerknemers is ingetrokken door Stb. 2002/343.
   In Stb. 1999/354 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2001.
   In Stb. 2000/255 was de inwerkingtreding voor de overige overheidswerknemers of gewezen overheidswerknemers voorzien voor 1 januari 2003.1)
  2. Artikel 33b werkt terug tot en met 1 januari 1999.2)
  Naar boven