Ziektewet

Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 01-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 29f

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 09-07-2014
samen met
05-11-2014
Stb. 2014, 280
samen met
Stb. 2014, 442
33841
samen met
33983
Alg. 1
Nieuw 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 Inwtr. 2
18-07-2014 Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/442. In Stb. 2014/281 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2015.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2012/483 gesteld op 1 januari 2014.2)
Naar boven