Ziektewet

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 01-08-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling bepaling eerste werkdag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 1:1, 2:2, 2:4, 3:2, 3:3, 3:4, 5:1
 2. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 4
 3. Beleidsregels verlenging loondoorbetaling poortwachter
  Artikel: 2
 4. Besluit Wfsv
  Artikelen: 2.19, 2.19c
 5. Besluit passende arbeid WW en ZW
  Artikel: 2
 6. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 658a
 7. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikelen: 2, 12b, 12e, 26
 8. Pensioenwet
  Artikel: 1
 9. Regeling bepaling eerste werkdag
  Artikel: 2
 10. Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar voor vangnetters zonder werkgever
  Artikel: 1
 11. Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet
  Artikelen: 1, 2
 12. Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW
  Artikelen: 3, 4, 5, 6
 13. Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet
  Artikelen: 1, 3
 14. Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 15. Werkloosheidswet
  Artikelen: 11, 43
 16. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 40, 100, 108, 115, 117b, 122r
 17. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 7a, 19, 34a, 43d, 71b
 18. Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
  Artikelen: 13, 23
 19. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 30a, 32
 20. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 1
 21. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 24, 26, 43, 58, 65, 66, 82, 133m
 22. Wijzigingswet Ziektewet, WAO, WW en enkele andere wetten inzake wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
  Artikel: IX
 23. Ziekengeldreglement 2017
  Artikel: 9
 24. Ziektewet
  Artikelen: 8, 19a, 19b, 19c, 19e, 29a, 29b, 29d, 29e, 29e, 29h, 35, 36, 38, 38a, 38aa, 45, 63a, 63e, 76e, 86a, 87, 87a, 89, 93, 97, 102, 104

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 26-11-2014
samen met
14-11-2016
Stb. 2014, 504
samen met
Stb. 2016, 471
33988
samen met
34528
Alg. 1
Wijziging 02-07-2009
samen met
29-11-2017
Stb. 2009, 287
samen met
Stb. 2017, 484
31869
samen met
34766
Alg. 2
Aanhangig 36390
01-01-2019 Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 14-11-2016
samen met
17-10-2018
Stb. 2016, 471
samen met
Stb. 2018, 424
34528
samen met
34977
08-11-2018 Stb. 2018, 425
01-01-2017 Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 14-10-2015 Stb. 2015, 377
01-07-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
01-01-2013 Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329 Inwtr. 3
28-12-2012 Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
01-04-2012 Wijziging 08-12-2011 Stb. 2012, 2 32846 08-03-2012 Stb. 2012, 109
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 618 33015 12-12-2011 Stb. 2011, 619
01-07-2011 Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 299 32464 14-06-2011 Stb. 2011, 300
01-01-2011 Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 840 32435 23-12-2010 Stb. 2010, 877
01-08-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
08-07-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 287 31869 02-07-2009 Stb. 2009, 288
01-04-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2009, 152 31713 29-12-2008 Stb. 2009, 152
01-01-2008 Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 553 30909 14-12-2007 Stb. 2007, 554 Alg. 4
01-05-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704 Alg. 5
Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 303 30370 28-06-2006 Stb. 2006, 304
01-01-2006 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 311 28219 18-10-2004 Stb. 2004, 548 Alg. 6
29-12-2005 Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
01-09-2005 Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 65 27826 15-04-2005 Stb. 2005, 206
01-01-2004 Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 555 29231 19-12-2003 Stb. 2003, 556 Inwtr. 7
01-03-2003 Wijziging 14-11-2002 Stb. 2002, 584 27873 24-02-2003 Stb. 2003, 72
01-01-2002 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
31-12-1998 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742 Inwtr. 8
01-10-1998 Wijziging 11-06-1998 Stb. 1998, 412 25618 15-09-1998 Stb. 1998, 554
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769
Wijziging 11-09-1997 Stb. 1997, 465 24787 06-10-1997 Stb. 1997, 466
31-12-1997 t/m 01-03-1996 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789 Inwtr. 9
01-04-1997 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 10-01-1997 Stb. 1997, 37
01-03-1997 Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047 26-02-1997 Stb. 1997, 97
01-03-1996 Nieuw 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-03-1996 Vervallen 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
29-12-1995 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 691 24326 21-12-1995 Stb. 1995, 691
01-01-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-01-1994 Vervallen 22-12-1993 Stb. 1993, 750 22899 22-12-1993 Stb. 1993, 751
Nieuw 22-12-1993 Stb. 1993, 750 22899 22-12-1993 Stb. 1993, 751
01-03-1992 Wijziging 26-02-1992 Stb. 1992, 82 22228 26-02-1992 Stb. 1992, 83
02-03-1990 Wijziging 22-02-1990 Stb. 1990, 98 21106 22-02-1990 Stb. 1990, 98
01-05-1985 Wijziging 03-04-1985 Stb. 1985, 201 18752 03-04-1985 Stb. 1985, 201
01-08-1984 Wijziging 05-07-1984 Stb. 1984, 309 05-07-1984 Stb. 1984, 309
01-01-1982 Wijziging 17-12-1981 Stb. 1981, 760 17114 17-12-1981 Stb. 1981, 760
01-01-1980 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 710 15696 20-12-1979 Stb. 1979, 710
01-07-1967 Wijziging 18-02-1966 Stb. 1966, 85 7171 15-01-1967 Stb. 1967, 105
01-01-1959 Wijziging 19-11-1958 Stb. 1958, 565 5251 19-11-1958 Stb. 1958, 565
01-08-1957 Wijziging 04-07-1957 Stb. 1957, 219 4681 20-07-1957 Stb. 1957, 267
01-01-1957 Wijziging 27-03-1957 Stb. 1957, 117 4567 27-03-1957 Stb. 1957, 117
01-01-1955 Wijziging 12-01-1955 Stb. 1955, 8 3784 12-01-1955 Stb. 1955, 8
01-01-1954 Wijziging 03-02-1954 Stb. 1954, 59 3294 03-02-1954 Stb. 1954, 59
Wijziging 24-12-1953 Stb. 1953, 578 3034 24-12-1953 Stb. 1953, 594
22-06-1953 Wijziging 03-06-1953 Stb. 1953, 281 2908 03-06-1953 Stb. 1953, 281
24-01-1951 Wijziging 29-12-1950 Stb. 1950, K 664 1966 29-12-1950 Stb. 1950, K 664
01-08-1929 Nieuwe-regeling 05-06-1913 Stb. 1913, 204 22228 29-06-1929 Stb. 1929, 375

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2016/471.1)
 2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2017/484. In Stb. 2009/287 was de inwerkingtreding voorzien voor 8 juli 2019.2)
 3. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.3)
 4. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 12 toe.4)
 5. Abusievelijk is voor het tweede lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.5)
 6. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 9 toe.6)
 7. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.7)
 8. Artikel 29. eerste lid, werkt terug tot en met 1 januari 1998. Artikel 29b, eerste lid, werkt terug tot en met 1 juli 1998. De artikelen 32 en 32a werken terug tot en met 1 januari 1998.8)
 9. Artikel 29 werkt terug tot en met 1 maart 1996.9)
Naar boven