Auteurswet

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 16i

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Vaststellingsbesluit vergoeding voor reprografisch verveelvoudigen en vrijstelling van de opgaveplicht

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-03-2008 Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85 Alg. 1
01-02-2003 Nieuw 28-03-2002 Stb. 2002, 186 27617 14-01-2003 Stb. 2003, 21

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)

Annuleren

Naar boven