Auteurswet

Geraadpleegd op 29-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 07-06-2021.
Geldend van 07-06-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 12c

Informatie geldend op 07-06-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Auteurswet
    Artikel: 45d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 07-06-2021)

Opmerking

Door Stb. 2008/85 is de citeertitel gewijzigd per 26 maart 2008.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-06-2021 Nieuw 19-05-2021 Stb. 2021, 248 35597 31-05-2021 Stb. 2021, 249 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Artikel III van Stb. 2021/248 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven