Schepenwet

Geldend van 10-10-2010 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Rijkswet
IdentificatienummerBWBR0001876
RechtsgebiedVervoersrecht
OverheidsthemaVerkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Bemanningsbesluit Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen
 2. Bemanningseisenbesluit
 3. Besluit aanwijzing ambtenaren Schepenwet
 4. Besluit erkende organisaties Schepenwet
 5. Besluit ex artikel 22 Schepenwet
 6. Besluit vaststelling lijn ex artikel 1 Schepenwet
 7. Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie
 8. Regeling Curaçaose en Sint Maartense tarieven Schepenwet
 9. Regeling Curaçaose en Sint Maartense tarieven vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart
 10. Regeling Curaçaose en Sint Maartense tarieven vissersvaartuigen
 11. Regeling erkende organisaties Schepenwet
 12. Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet
 13. Regeling tarieven Schepenwet 1999
 14. Regeling tarieven vissersvaartuigen 1999
 15. Regeling veiligheid Arubaanse, Curaçaose en Sint Maartense zeeschepen
 16. Regeling veiligheid zeeschepen
 17. Rijksbesluit aanpassing rijksbesluiten aan de oprichting van de nieuwe landen
 18. Schepenbesluit 1965
 19. Schepenbesluit 2004
 20. Uitvoeringsbesluit ex artikel 10 Schepenwet
 21. Vissersvaartuigenbesluit
 22. Vissersvaartuigenbesluit 2002
 23. Wijzigingsbesluit Schepenbesluit 1965
 24. Wijzigingsbesluit Schepenbesluit 1965 (2)
 25. Wijzigingsbesluit Schepenbesluit 1965 en Vissersvaartuigenbesluit (invoering geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificering)
 26. Wijzigingsbesluit Vissersvaartuigenbesluit

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel 'Ontheffingsbeleid m.b.t. een bestaand zeegaand schip in gebruik voor bedrijfsmatige recreatie t.b.v. de sportvisserij'
 2. Beleidsregel ontheffingsregeling voor een Commercial Cruising Vessel

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 2. Beleidsregel 'Ontheffingsbeleid m.b.t. een bestaand zeegaand schip in gebruik voor bedrijfsmatige recreatie t.b.v. de sportvisserij'
 3. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
  Artikel: 1
 4. Besluit ex artikel 22 Schepenwet
  Artikel: 5
 5. Besluit luchtkussenvoertuigen Wet geluidhinder
  Artikel: 2
 6. Besluit rechtspositie Kustwacht BES
  Artikel: 2
 7. Besluit vaststelling lijn ex artikel 1 Schepenwet
  Artikel: 1
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein scheepvaart en maritieme zaken
 9. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 4
 10. Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar
  Bijlage: A-I
 11. Examenregeling frequentiegebruik 2008
  Bijlagen: 4, 5
 12. Instructie Ambtenaren Scheepvaartinspectie
  Artikelen: 4, 10
 13. Regeling Curaçaose en Sint Maartense tarieven Schepenwet
  Artikelen: 25, 26
 14. Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet
  Artikel: 24
 15. Regeling maritieme radiocommunicatie examens BES
  Bijlagen: 1, 2
 16. Regeling tarieven Schepenwet 1999
  Artikel: 26
 17. Schepenbesluit 1965
  Artikel: 1
 18. Schepenbesluit 2004
  Artikel: 1
 19. Uitvoeringsbesluit ex artikel 10 Schepenwet
  Artikel: 1
 20. Vissersvaartuigenbesluit
  Artikel: 346
 21. Vissersvaartuigenbesluit 2002
  Artikel: 1.1
 22. Wet scheepsuitrusting
  Artikel: 29
 23. Wet vervoer binnenvaart
  Artikel: 22
 24. Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES
  Artikel: 30
 25. Wet zeevarenden
  Artikelen: 2, 56
 26. Wijzigingsbesluit Schepenbesluit 1965 en Vissersvaartuigenbesluit (invoering geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificering)
  Artikel: XVII
Terug naar begin van de pagina