Belemmeringenwet Verordeningen

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 08-03-2006 t/m 30-09-2012

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0001865
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Omgevingsrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit erkenning van openbaar belang van werken ingevolge de Deltawet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit erkenning van openbaar belang van werken ingevolge de Deltawet
 2. Besluit ex artikel 7, tweede lid, Algemene termijnenwet
  Bijlage: behorende bij het Koninklijk besluit tot vaststelling van een lijst van wetten en algemene maatregelen van bestuur, waarin termijnen zijn gesteld, voor welke de Algemene termijnenwet vervroegd in werking treedt
 3. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
  Tekst: tekst
 4. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 20
 5. Gaswet
  Artikel: 39a
 6. Kernenergiewet
  Artikel: 71
 7. Mijnbouwwet
  Artikel: 5
 8. Spoorwegwet
  Artikel: 24
 9. Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag
  Artikel: 23
 10. Wet energiedistributie
  Artikel: 16
Terug naar begin van de pagina