Besluit ex artikel 19 Faillissementswet

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 17-07-1896 t/m heden

Besluit van 17 juni 1896, houdende voorschriften ter uitvoering van artikel 19 der Faillissementswet

In naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk,

Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 22 April 1896, n°. 127, 1e afdeeling;

Gelet op artikel 19 der Faillissementswet;

Den Raad van State gehoord (advies van den 19 Mei 1896, n°. 12);

Gezien het nader rapport van den Minister van Justitie van den 11 Juni 1896, n°. 134, 1e afdeeling;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

  • 2 Alle inschrijvingen in het register worden door den griffier onderteekend.

De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Soestdijk, den 17den Juni 1896

EMMA.

De Minister van Justitie,

VAN DER KAAY.

Uitgegeven den zeven en twintigsten Juni 1896.

De Minister van Justitie,

VAN DER KAAY.

Naar boven