Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 18-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 38

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  2. Reglement verpleging ter beschikking gestelden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 22-02-2017
samen met
24-06-2020
Stb. 2017, 82
samen met
Stb. 2020, 225
34086
samen met
35436
Alg. 1
25-07-2020 Wijziging 24-06-2020 Stb. 2020, 225 35436 16-07-2020 Stb. 2020, 286
01-07-2018 Wijziging 31-01-2018 Stb. 2018, 30 34736 16-04-2018 Stb. 2018, 168
01-01-2018 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 460 33816 02-12-2016 Stb. 2016, 493 Alg. 2
01-07-2013 Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 410 32337 08-03-2013 Stb. 2013, 99
01-10-2010 Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 317 31436 25-03-2010 Stb. 2010, 152 Alg. 3
01-09-2010 Wijziging 01-07-2010 Stb. 2010, 270 31823 24-07-2010 Stb. 2010, 308
01-07-2005 Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 194 29413 08-06-2005 Stb. 2005, 300
02-10-1997 Wijziging 25-06-1997 Stb. 1997, 282 24256 05-07-1997 Stb. 1997, 300
01-09-1988 Nieuw 19-11-1986 Stb. 1986, 587 11932 01-08-1988 Stb. 1988, 380
01-07-1965 Vervallen 09-11-1961 Stb. 1961, 402 4141 16-02-1965 Stb. 1965, 58
01-12-1905 Wijziging 12-02-1901 Stb. 1901, 63 25-10-1905 Stb. 1905, 292
01-09-1886 Nieuwe-regeling 03-03-1881 Stb. 1881, 35 15-04-1886 Stb. 1886, 64
30-01-1886 Wijziging 15-01-1886 Stb. 1886, 6 15-01-1886 Stb. 1886, 6

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2020/225.1)
  2. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 9 toe.2)
  3. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 5 toe.3)
Naar boven