Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 03-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 22b

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling
 2. Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen
  Tekst: tekst
 2. Richtlijn strafvordering aanranding der eerbaarheid
  Tekst: tekst
 3. Richtlijn voor Strafvordering Binnenvaart
  Tekst: tekst
 4. Richtlijn voor strafvordering (winkel)diefstal/verduistering al dan niet met geweld
  Tekst: tekst
 5. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs
  Tekst: tekst
 6. Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs
  Tekst: tekst
 7. Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 8. Richtlijn voor strafvordering Wet wapens en munitie
  Tekst: tekst
 9. Richtlijn voor strafvordering aanranding der eerbaarheid
  Tekst: tekst
 10. Richtlijn voor strafvordering bedreiging
  Tekst: tekst
 11. Richtlijn voor strafvordering belediging
  Tekst: tekst
 12. Richtlijn voor strafvordering belediging
  Tekst: tekst
 13. Richtlijn voor strafvordering cybercrime
  Tekst: tekst
 14. Richtlijn voor strafvordering diefstal voertuigen
  Tekst: tekst
 15. Richtlijn voor strafvordering heling
  Tekst: tekst
 16. Richtlijn voor strafvordering huis- en lokaalvredebreuk
  Tekst: tekst
 17. Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld
  Tekst: tekst
 18. Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld
  Tekst: tekst
 19. Richtlijn voor strafvordering inbraken overig
  Tekst: tekst
 20. Richtlijn voor strafvordering joyriding
  Tekst: tekst
 21. Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling
  Tekst: tekst
 22. Richtlijn voor strafvordering mensenhandel
  Tekst: tekst
 23. Richtlijn voor strafvordering metaaldiefstal
  Tekst: tekst
 24. Richtlijn voor strafvordering mishandeling
  Tekst: tekst
 25. Richtlijn voor strafvordering niet opvolgen ambtelijk bevel of gedragsaanwijzing
  Tekst: tekst
 26. Richtlijn voor strafvordering openlijke geweldpleging
  Tekst: tekst
 27. Richtlijn voor strafvordering oplichting
  Tekst: tekst
 28. Richtlijn voor strafvordering opruiing
  Tekst: tekst
 29. Richtlijn voor strafvordering overvallen
  Tekst: tekst
 30. Richtlijn voor strafvordering poging doodslag
  Tekst: tekst
 31. Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling
  Tekst: tekst
 32. Richtlijn voor strafvordering poging zware mishandeling
  Tekst: tekst
 33. Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
  Bijlage: Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
 34. Richtlijn voor strafvordering schennis van de eerbaarheid
  Tekst: tekst
 35. Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik minderjarigen
  Tekst: tekst
 36. Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht
  Tekst: tekst
 37. Richtlijn voor strafvordering uitgeven enz. van vals geld
  Tekst: tekst
 38. Richtlijn voor strafvordering valse aangifte
  Tekst: tekst
 39. Richtlijn voor strafvordering verduistering in dienstbetrekking
  Tekst: tekst
 40. Richtlijn voor strafvordering wapens en munitie
  Tekst: tekst
 41. Richtlijn voor strafvordering wederspannigheid
  Teksten: tekst, tekst
 42. Richtlijn voor strafvordering zakkenrollerij
  Tekst: tekst
 43. Richtlijn voor strafvordering zware mishandeling
  Tekst: tekst
 44. Sanctieregeling Wegenverkeerswet 1994 joyriding 4.01.14
  Tekst: tekst
 45. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikel: 3.86
 46. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 74, 77a
 47. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 6:6:21

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel II

  1. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in CuraƧao en Sint Maarten
   Tekst tekst
  2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
   Tekst tekst
  3. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Aanhangig 36222
  Aanhangig 35528
  01-01-2020 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 82 34086 18-12-2019 Stb. 2019, 507
  03-01-2012 Wijziging 17-11-2011 Stb. 2012, 1 32169 17-11-2011 Stb. 2012, 1 Alg. 1
  01-02-2001 Vervallen 07-09-2000 Stb. 2000, 365 26114 20-01-2001 Stb. 2001, 44
  01-12-1989 Nieuw 25-10-1989 Stb. 1989, 482 20074 02-11-1989 Stb. 1989, 503

  Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2012/1 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven