Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2022.
Geldend van 01-03-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-03-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel I

  1. Wetboek van Strafrecht
   Artikel 86b
  2. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in CuraƧao en Sint Maarten
   Tekst tekst
  3. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
   Tekst tekst
  4. Regeling zeevarenden
   Bijlage F
  5. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-03-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Aanhangig 36475
  Aanhangig 36390
  Aanhangig 36222
  Aanhangig 35125
  01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
  Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 445 33685 12-12-2014 Stb. 2014, 513
  01-07-2014 Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 484 33572 06-03-2014 Stb. 2014, 103 Alg. 1
  26-09-1973 Wijziging 10-05-1973 Stb. 1973, 228 11866 12-09-1973 Stb. 1973, 436
  29-06-1973 Wijziging 10-05-1973 Stb. 1973, 228 11866 12-09-1973 Stb. 1973, 436
  01-09-1886 Nieuwe-regeling 03-03-1881 Stb. 1881, 35 15-04-1886 Stb. 1886, 64

  Opmerkingen

  1. Artikel IV van Stb. 2013/484 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven