Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 14d

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing voorwaardelijke straffen en schorsing van voorlopige hechtenis onder voorwaarden

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 5.11
 2. Wet forensische zorg
  Artikel: 2.4
 3. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 1
 4. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 77a
 5. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 493

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel II

  1. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in CuraƧao en Sint Maarten
   Tekst tekst
  2. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
   Tekst tekst
  3. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina