Wetboek van Strafrecht

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 25-07-2020.
Geldend van 25-07-2020 t/m 30-04-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 77d

Informatie geldend op 25-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet internationale misdrijven
  Artikel: 13
 2. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 77a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

  Verwijzingen naar Titel VIII A

  1. Wetboek van Strafvordering
   Artikel 6:1:14
  2. Besluit justitiƫle en strafvorderlijke gegevens
   Artikel 11a
  3. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
   Artikel 3
  4. Jeugdwet
   Artikel 1.1
  5. Regeling langdurige zorg
   Artikel 5.11
  6. Wet forensische zorg
   Artikel 1.1
  7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
   Tekst tekst

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 25-07-2020)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Aanhangig 31983
  01-04-2013 Wijziging 15-11-2012 Stb. 2012, 572 32890 13-12-2012 Stb. 2012, 655 Alg. 1
  09-05-2007 Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 160 30961 26-04-2007 Stb. 2007, 160
  01-01-2006 Wijziging 16-11-2005 Stb. 2005, 595 28495 07-12-2005 Stb. 2005, 596 Alg. 2
  01-01-2005 Wijziging 09-12-2004 Stb. 2004, 645 29291 16-12-2004 Stb. 2004, 690
  01-10-2000 Wijziging 28-10-1999 Stb. 1999, 464 25437 18-01-2000 Stb. 2000, 38
  01-09-1995 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 529 22889 10-07-1995 Stb. 1995, 357
  01-09-1995 Vervallen 07-07-1994 Stb. 1994, 528 21327 10-07-1995 Stb. 1995, 357
  Nieuw 07-07-1994 Stb. 1994, 528 21327 10-07-1995 Stb. 1995, 357
  01-09-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 529 22889 07-07-1994 Stb. 1994, 529
  01-01-1988 Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 334 15416 09-12-1987 Stb. 1987, 558
  01-07-1965 Nieuw 09-11-1961 Stb. 1961, 402 4141 16-02-1965 Stb. 1965, 58

  Opmerkingen

  1. Artikel II van Stb. 2012/572 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Artikel III van Stb. 2005/595 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  Naar boven