Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-07-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn voor strafvordering discriminatie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 143, 146
 2. Advocatenwet
  Artikelen: 45g, 48aa
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17a
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17c
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 39
 6. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 34
 7. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 10:7
 8. Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) 2016
  Artikelen: 5, 6
 9. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikel: 7a
 10. Binnenvaartwet
  Artikel: 48
 11. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
  Artikelen: 2, 4, 7
 12. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikelen: 30b, 43
 13. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 120j
 14. Huisvestingswet 2014
  Artikel: 35
 15. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43
 16. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 13b
 17. Leegstandwet
  Artikel: 18
 18. Meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 19. Meststoffenwet
  Artikel: 62
 20. Participatiewet
  Artikelen: 18a, 47g
 21. Paspoortwet
  Artikel: 18
 22. Regeling formulieren Leegstandwet
  Bijlagen: I, II
 23. Remigratiewet
  Artikel: 6b
 24. Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet
  Tekst: tekst
 25. Successiewet 1956
  Artikel: 75
 26. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 11b
 27. Toeslagenwet
  Artikel: 14a
 28. Tuchtreglement COKZ 2012
  Artikel: 8
 29. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 81
 30. Warenwet
  Artikel: 32a
 31. Waterschapswet
  Artikel: 81
 32. Werkloosheidswet
  Artikel: 27a
 33. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 19
 34. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 19d
 35. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 48
 36. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:69, 3:40
 37. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
  Artikel: 15
 38. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikel: 66
 39. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 6
 40. Wet dieren
  Artikelen: 8.31, 8.8
 41. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 97
 42. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 3.10
 43. Wet implementatie Nagoya Protocol
  Artikel: 7
 44. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 20a
 45. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 20a
 46. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 21
 47. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18f
 48. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29a
 49. Wet op de economische delicten
  Artikel: 6
 50. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 11
 51. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 35a, 35b, 35c, 36a
 52. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 29h
 53. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 56
 54. Wet op het notarisambt
  Artikelen: 103a, 111b
 55. Wet pleziervaartuigen 2016
  Artikel: 18
 56. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Artikel: 5
 57. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 91
 58. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 14c, 77a, 77l
 59. Woningwet
  Artikelen: 92a, 105, 120b
 60. Ziektewet
  Artikel: 45a
Terug naar begin van de pagina