Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-07-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 37

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht
  Teksten: tekst, 1, 2, 3, 4
 2. Aanwijzing voorwaardelijke invrijheidstelling
  Tekst: tekst
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 1
 5. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikelen: 1, 16
 6. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 2
 7. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikelen: 1, 5
 8. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 17
 9. Circulaire Wapens en Munitie 2015 (Cwm 2015)
  Tekst: tekst
 10. Participatiewet
  Artikel: 13
 11. Regeling DBBC’s FZ
  Bijlagen: III, bijlage
 12. Regeling aanvraag erkenning en onkostenvergoeding goedkeuring Wet explosieven voor civiel gebruik
  Artikel: 2
 13. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
  Artikel: 32
 14. Regeling wapens en munitie
  Artikel: 8
 15. Remigratiewet
  Artikel: 1
 16. Speelautomatenbesluit 2000
  Artikel: 4
 17. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 18. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 19. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 20. Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
  Artikelen: 1, 8
 21. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 22. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 1
 23. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikelen: 51, 53, 69
 24. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 25. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 2.17
 26. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 2.22a
 27. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1, 44
 28. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 37a, 38la, 77a, 77tc
 29. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 352, 457, 480, 482g, 509g
 30. Ziektewet
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina