Wetboek van Strafrecht

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-07-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn voor strafvordering discriminatie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 143, 146
 2. Advocatenwet
  Artikelen: 45g, 48aa
 3. Algemene Kinderbijslagwet
  Artikel: 17a
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 17c
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 39
 6. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 34
 7. Arbeidstijdenwet
  Artikel: 10:7
 8. Besluit Buitengewoon Strafrecht
  Artikel: 7a
 9. Binnenvaartwet
  Artikel: 48
 10. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
  Artikel: 120j
 11. Huisvestingswet 2014
  Artikel: 35
 12. Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 43
 13. Landbouwkwaliteitswet
  Artikel: 13b
 14. Leegstandwet
  Artikel: 18
 15. Meststoffenwet
  Artikel: 62
 16. Participatiewet
  Artikelen: 18a, 47g
 17. Paspoortwet
  Artikel: 18
 18. Regeling formulieren Leegstandwet
  Bijlagen: I, II
 19. Remigratiewet
  Artikel: 6b
 20. Richtlijn voor strafvordering Arbeidsomstandighedenwet
  Tekst: tekst
 21. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
  Tekst: tekst
 22. Successiewet 1956
  Artikel: 75
 23. Tabaks- en rookwarenwet
  Artikel: 11b
 24. Toeslagenwet
  Artikel: 14a
 25. Tuchtreglement COKZ 2012
  Artikel: 8
 26. Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
  Artikel: 81
 27. Waterschapswet
  Artikel: 81
 28. Werkloosheidswet
  Artikel: 27a
 29. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 19
 30. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 19d
 31. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 48
 32. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:69, 3:40
 33. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 6
 34. Wet dieren
  Artikelen: 8.31, 8.8
 35. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 97
 36. Wet handhaving consumentenbescherming
  Artikel: 3.10
 37. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 20a
 38. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 20a
 39. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 21
 40. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18f
 41. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29a
 42. Wet op de economische delicten
  Artikel: 6
 43. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 11
 44. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 35a, 35b, 35c, 36a
 45. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 56
 46. Wet op het notarisambt
  Artikelen: 103a, 111b
 47. Wet tuchtrechtspraak accountants
  Artikel: 5
 48. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 91
 49. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 14c, 77a, 77l
 50. Woningwet
  Artikelen: 92a, 105, 120b
 51. Ziektewet
  Artikel: 45a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Eerste Boek

 1. Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in de Wet internationale misdrijven
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel II

 1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina